Điều chỉnh kích thước chữ
Tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Luồng sinh khí mới 2019

(NB&CL) Thực chất, tinh gọn và hiệu quả - đó chính là chủ trương, tinh thần trong tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Điều ấy đã tạo nên một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong toàn bộ hoạt động của PVN.

Báo nói Công luận

Một năm mới 2019 vẫn còn đó không ít thách thức cần được tháo gỡ, nhưng niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đồng lòng của Người dầu khí, hứa hẹn... bình minh sẽ đến trong một ngày không xa.

Dấu ấn quyết liệt

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhiệm vụ tái cơ cấu lại bộ máy, tái cơ cấu vốn, hệ thống quản trị càng trở nên bức thiết đối với Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên. Điều đó đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành thời gian qua. Ngay sau khi được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm kiện toàn nhân sự cấp cao nhất, công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết liệt triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận rất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị của Tập đoàn.

Việc thực hiện không hề dễ nhưng với sự quyết liệt từ lãnh đạo, sự đồng lòng, chia sẻ từ cán bộ, người lao động, việc tái cơ cấu đã bước đầu mang lại thành công. Điều đó thể hiện ngay trong việc cắt giảm các đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy, bước đầu đã khắc phục tình trạng ỉ lại, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc.

Song song với việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy điều hành, PVN cũng triển khai quyết liệt việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các Ban/Văn phòng phù hợp với năng lực, kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Ban chuyên môn/Văn phòng dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí đã được Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Thành viên Tập đoàn thông qua. Từ đó, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong xử lý công việc, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Đặc biệt, việc thành lập các Ban trên cơ sở hợp nhất các Ban thực hiện các bước công việc thuộc một quy trình giải quyết nhiệm vụ/một lĩnh vực của bộ máy điều hành PVN (Tài chính Kế toán, Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ An toàn Môi trường, Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp) hay có chức năng, nhiệm vụ tương tự (Quản lý Hợp đồng) đã giúp nâng cao tốc độ xử lý công việc, giảm bớt số lượng nhân sự để tổ chức thực hiện các công tác mới của Ban hoặc điều chuyển tới hỗ trợ, tăng cường nhân lực cho các đơn vị, dự án.

Theo đó, tính đến hết tháng 12/2018, PVN đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng xuống còn 17 đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng; số lượng phòng trong Ban/Văn phòng cũng giảm từ 73 xuống còn 51 phòng; số lượng lãnh đạo Ban giảm từ 111 người xuống còn 64 người… Tập đoàn đã kiện toàn được 14/15 Trưởng các Ban/Văn phòng Tập đoàn, 50 Phó trưởng ban/Văn phòng Tập đoàn và 116 cán bộ quản lý cấp phòng. Lộ trình đến năm 2020 sẽ tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của Tập đoàn.

Ngoài ra, việc xây dựng cơ chế bảo lưu lương và chính sách nghỉ hưu sớm cũng được Tập đoàn chú trọng cùng với việc làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động trong triển khai các nhiệm vụ tái cấu trúc, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Quá trình này được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ đúng quy định, quy trình, đến thời điểm này chưa có các ý kiến, khiếu nại về công tác cán bộ cũng như việc sắp xếp tinh giảm bộ máy.

Cùng với việc tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy điều hành tại cơ quan Tập đoàn, thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại các đơn vị thành viên PVN được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Tập đoàn đã giới thiệu để bầu/bổ nhiệm 14 cán bộ tham gia các vị trí quản lý điều hành, người đại diện Tập đoàn, UVHĐQT độc lập tại các đơn vị thành viên. Công tác tái cơ cấu tại từng đơn vị đã mang tới những kết quả tích cực cho đơn vị từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc quản lý, vận hành bộ máy điều hành của từng đơn vị.

DK1

Tiếp tục vững bước trên đà khí thế mới

Có thể nói, qua công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy đã tạo một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong toàn bộ mọi hoạt động của Tập đoàn. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn thể hiện sự tin tưởng, yên tâm lao động cống hiến, nỗ lực vượt khó để cùng lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao. Tuy vậy, việc sắp xếp lại bộ máy, nhân sự giai đoạn vừa qua chỉ mới đáp ứng được về cơ bản nội dung yêu cầu về thu gọn đầu mối quản lý trong mối tương quan giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Chiến lược phát triển ngành Dầu khí và với các đơn vị thành viên trong tổ hợp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 170-NQ/ĐU ngày 28/3/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy trình quy chế nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, PVN sẽ tập trung hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc, hoàn thiện công tác xây dựng định biên nhân sự và tiến hành đánh giá năng lực nhân viên; hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân lực theo các chuẩn mực quốc tế…

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần phải có cơ chế chính sách hợp lý đối với Người đại diện phần vốn, CBCNV bị ảnh hưởng trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy (thay đổi vị trí công việc, thôi việc…). Đặc biệt, luôn thực hiện đúng như tinh thần của Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn: “Chúng ta cần thay đổi để giữ gìn kỷ luật công nghiệp; kỷ luật lao động; duy trì ý thức học hỏi cho người lao động”.

Dù rằng, với bề dày truyền thống, PVN đã đạt được không ít những thành tựu nổi bật, thực hiện hiệu quả vai trò là “đầu tàu” kinh tế của đất nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia trên biển, luôn ở trong Top đầu những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng doanh thu đạt trên 374 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước trên 105 tỷ USD, đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên 500 tỷ đồng. Và dù đó là những kết quả hết sức ý nghĩa, khẳng định bản lĩnh vững vàng, trí tuệ của những người lao động dầu khí qua các thời kỳ. Trước mắt Tập đoàn vẫn còn đó nhiều khó khăn mà trăn trở lớn nhất năm qua của ngành là các chính sách, công cụ bảo hộ hợp lý trong xu thế toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế sâu rộng như hàng rào kỹ thuật trong dịch vụ dầu khí… chậm được nghiên cứu ban hành, áp dụng và thực thi. Một số khó khăn vướng mắc, kiến nghị của ngành chậm được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết...

Thế nhưng với niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, luôn tạo nên sức mạnh, động lực to lớn đối với PVN. Đúng như trong thư chúc mừng năm mới, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khẳng định: “Tập đoàn chúng ta đã vượt qua năm 2018 bằng bản lĩnh và trí tuệ. Trí tuệ và bản lĩnh đó đã giúp chúng ta có nhận thức đúng và hành động quyết liệt. Điều đó được minh chứng bằng kết quả của Tập đoàn trong năm 2018 trên tất cả các khâu sản xuất và các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn. Những đóng góp của trên sáu vạn cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong năm 2018 rất đáng trân trọng. Chúng ta - những người Dầu khí có quyền tự hào về điều đó. Bước sang năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chắc chắn chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức - cũ có, mới có; có việc đã dự tính được, có việc chưa dự tính hết. Nhưng chắc chắn rằng Đảng, Nhà nước vẫn sẽ luôn  quan tâm đến ngành Dầu khí và người Dầu khí chân chính. Với ý chí quyết tâm của những người “đi tìm lửa”, Tập đoàn Dầu khí sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2019".

Hà Vân