Điều chỉnh kích thước chữ

"Người lạ" xuất hiện trong danh sách đề cử HĐQT PVcombank là ai?

(CLO) Theo kết quả tổng hợp, chỉ có 3 nhóm cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT gửi hồ sơ hợp lệ và đúng thời hạn. Không có ứng viên của cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Morgan Stanley (nắm 60 triệu cổ phần, chiếm 6,67% vốn PVcombank).

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcombank) vừa thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả cho thấy có ba bộ hồ sơ ứng viên do 3 nhóm cổ đông đề cử giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 PVcomBank gửi đúng hạn và đáp ứng tiêu chuẩn,.

Đáng chú ý, không có cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thay vào đó là sự xuất hiện của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) và một số cổ đông tổ chức, cá nhân khác.

leftcenterrightdel
Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam được giới  tài chính rất quan tâm.

Như vậy, kết quả đề cử chức Thành viên HĐQT được PVcomBank công bố gồm có ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng giám đốc (TGĐ) PVcomBank, ông Ngô Ngọc Quang - Phó TGĐ, ông Trịnh Hữu Hiền. Trong đó ông Ngô Ngọc Quang và ông Nguyễn Hoàng Nam được bầu vào HĐQT vào giữa năm 2017.

Nhóm cổ đông số 1 sở hữu tổng cộng 10,51% vốn PVcomBank, đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam vào ngày 5/2/2018); gồm có Maritime Bank nắm 41,9 triệu cổ phần PVcomBank (chiếm 4,66% vốn điều lệ), ông Lê Minh Tuấn năm 1,66% vốn, ông Lê Xuân Học nắm 2,34% và Công ty TNHH Bất động sản HA Quận Ba nắm 1,89%.

Nếu theo sát hoạt động của PVcomBank hậu sáp nhập và yêu cầu cấp thiết về việc thoái vốn của PVN tại PVcomBank thời gian vừa qua sẽ không nhiều người ngạc nhiên với thông tin PVN không đề cử người tham gia HĐQT PVcomBank. Theo đề án tái cơ cấu ngân hàng được Thủ tướng phê duyệt lần cuối thì hạn chót năm 2020 PVN phải thoái bằng được 52% vốn tại PVcomBank. Cùng với đó trong quý III/2017 Bộ Công Thương đã phải trình phương án tái cơ cấu, chuyển giao vốn của PVN tại PVcomBank lên Thủ tướng

Tính đến thời điểm này, PVN là cổ đông lớn nhất sở hữu 52% vốn của PVcombank song sẽ không cử nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ tới. Điều này cho thấy khả năng sẽ có sự thay đổi cơ cấu nhân sự chủ chốt điều hành ngân hàng. Còn Ban kiểm soát PVcombank nhiệm kỳ 2013-2018 sắp kết thúc và dự kiến sẽ bầu lại số lượng 5 thành viên, con số chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định./.

Cẩm Tú