Điều chỉnh kích thước chữ

Nhà xây dựng tạm sẽ được hỗ trợ 100% giá trị xây dựng

(CLO) Đó là đề xuất của Hội đồng Thẩm định bồi thường TP. HCM gửi UBND T.PHCM xem xét “chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, vật kiến trúc của hộ gia đình, cá nhân được cấp phép xây dựng tạm”.

Nội dung văn bản đề xuất của Hội đồng Thẩm định bồi thường TP. HCM: các công trình xây dựng theo Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND nếu quá thời hạn sẽ hỗ trợ 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án.

leftcenterrightdel
Hiện chính quyền TP.HCM cấp phép nhà xây dựng tạm từ 3 tầng trở xuống. Nếu chính quyền không có chính sách hỗ trợ thì lúc giải tỏa người dân sẽ bị thiệt hại rất lớn. 

Đối với công trình xây dựng theo Quyết định 04/2006/QĐ-UBND xem xét hỗ trợ theo hướng nếu công trình bị tháo dỡ tại các dự án có phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được phê duyệt trên cơ sở các quyết định của TP mà đến nay vẫn chưa có quyết định hỗ trợ tái định cư thì đề xuất được xem xét trước 5 năm thì không bồi thường, không hỗ trợ; sau 5 năm xem như quá thời hạn, sẽ hỗ trợ 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc quy định tại phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án.

Công trình xây dựng theo các Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND sau 5 năm sẽ hỗ trợ 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án.

Thái Sơn