Điều chỉnh kích thước chữ

Nhìn lại vai trò Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc

(CLO) Ngày 12/4, tại Ninh Bình, hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam” đã diễn ra. Đây là hoạt động Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta.

 

leftcenterrightdel

Hội thảo do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức

Có 57 báo cáo, tham luận gửi về Hội thảo, trong đó tập trung làm nổi bật những thành tựu của Nhà nước Đại Cồ Việt trên các lĩnh vực: kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, luật pháp, mà đỉnh cao là ở các triều đại Lý, Trần và được kế thừa, tiếp nối ở các triều đại Lê, Nguyễn sau này.

Các báo cáo, tham luận cũng đánh giá vị trí, vai trò và những đóng góp, bài học kinh nghiệm lịch sử của thời kỳ nhà nước Đại Cồ Việt đối với tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, những bài học về kế thừa, bảo vệ và phát huy những giá trị di sản lịch sử văn hóa của thời kỳ nhà nước Đại Cồ Việt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Các nhà khoa học cho rằng, sự kiện đánh dẹp, thu phục 12 sứ quân, chấm dứt thời kỳ xung đột, cát cứ, việc xưng đế hiệu Đại Thắng Minh Hoàng đế của Đinh Tiên Hoàng được xem như sự tiếp nối quốc thống của các vua Hùng dựng nước, đồng thời khẳng định vị thế độc lập tự chủ của nhà nước Đại Cồ Việt, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Việc nghiên cứu, đánh giá vai trò của Đinh Bộ Lĩnh và vị trí Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử cũng nhằm đúc rút những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ tương lai tiếp tục sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh khẳng định, trong 86 năm tồn tại và phát triển, Nhà nước Đại Cồ Việt đã phác thảo xong một mô hình nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầy đủ ở nước ta, xây dựng nền móng vững chắc để các triều đại phong kiến Việt Nam sau này bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chống lại các cuộc xâm lăng của ngoại bang, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.

“Nhà nước Đại Cồ Việt đã đạt được những thành tựu rực rỡ về mọi mặt: kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, luật pháp, mà đỉnh cao là ở các triều đại Lý, Trần và được kế thừa, tiếp nối ở các triều đại Lê, Nguyễn sau này”, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Hằng Minh