Điều chỉnh kích thước chữ

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, Xuân Yên xây dựng thành công nông thôn mới

(NB&CL) Xuân Yên là xã không có điều kiện thuận lợi để phát triển. Nhưng với quan điểm “lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể”, Xuân Yên (Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã liên tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), quan điểm đó tiếp tục được địa phương phát huy, trở thành nhân tố quyết định đưa Xuân Yên về đích NTM năm 2017.

Bắt đầu với 6/19 tiêu chí, xuất phát điểm thấp, các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 45-50%. Đến nay, sau 6 năm triển khai thực hiện, Xuân Yên (Thọ Xuân) đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Yên đã định hướng cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, thường xuyên, phong phú, đa dạng gắn kết chặt chẽ với vận động, lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, các cuộc họp tại khu dân cư, qua hệ thống truyền thanh,... Từ đó làm cho từng người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi” thành quả xây dựng NTM.

leftcenterrightdel
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Xuân Yên được xây dựng khang trang. 

Không dừng ở đó, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, xã Xuân Yên còn căn cứ vào tình hình thực tiễn để ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM. Xác định rõ xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cùng với những cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện về  hỗ trợ vốn xây dựng NTM, địa phương đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM như hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tiêu thoát nước khu dân cư, nhà văn hóa thôn.

Cụ thể: thôn về đích NTM năm 2015 thưởng 30 triệu đồng và kích cầu 40% giá trị xây dựng tổng công trình của thôn; thôn về đích NTM năm 2016 thưởng 20 triệu đồng và kích cầu 30% giá trị xây dựng tổng công trình của thôn; thôn về đích NTM năm 2017 thưởng 15 triệu đồng và kích cầu 20% giá trị xây dựng tổng công trình của thôn. Đối với thôn xây mới nhà văn hóa, xã hỗ trợ 100 triệu đồng/01 nhà văn hóa và 100% xi măng cho xây dựng. Đối với thôn nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xã hỗ trợ bằng 50% tổng số kinh phí xây dựng nhưng không quá 50 triệu đồng/01 nhà văn hóa và 100% xi măng cho xây dựng...

Kết hợp nhiều biện pháp, cách làm hay, xã Xuân Yên đã huy động được nguồn vốn lớn phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng NTM với kinh phí đã thực hiện trên 76,641 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh là 4,649 tỷ đồng, chiếm 6,06%; ngân sách huyện và ngân sách xã 18,112 tỷ đồng, chiếm  23,63%; nhân dân đóng góp 53,88 tỷ đồng, chiếm 70,30% (trong đó, số tiền nhân dân xây dựng nhà và công trình phụ là 51,1462 tỷ đồng).

Với quan điểm xây dựng NTM phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, những năm qua địa phương ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; vận động nhân dân đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất; phát triển kinh tế trang trại, gia trại… Nhìn chung, các mô hình sản xuất được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế, phát huy rõ vai trò trong phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Với hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý và các nguồn thu khác đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,82%, diện mạo nông thôn ngày một thêm khởi sắc, khang trang góp phần thúc đẩy cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng bền vững và tiếp tục xây dựng thành công xã kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Đình Hà