Điều chỉnh kích thước chữ

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế

(NB&CL) Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Dân Quyền (Triệu Sơn) nhiệm kỳ (2015-2020), trong những năm qua, Đảng bộ xã Dân Quyền luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tập thể, tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.


Là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, xã Dân Quyền đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Dân Quyền nhiệm kỳ (2015 – 2020), ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Dân Quyền đã tập trung khắc phục khó khăn về công tác cán bộ; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn, nhanh chóng ổn định tình hình, khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém, giữ vững ổn định xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Nền kinh tế tiếp tục phát triển; tỷ trọng giá trị ngành tiểu - thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng cao; hạ tầng cơ sở được chú trọng đầu tư hàng đầu; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; trình độ dân trí được nâng lên; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; quy chế dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; diện mạo cảnh quan của xã về chương trình Quốc gia xây dựng NTM từng bước được hoàn thiện, hệ thống giao thông nông thôn được cứng hóa, công cuộc đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng phát huy hiệu quả; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội liên tục được công nhận vững mạnh toàn diện, được các cấp, các ngành khen thưởng.

Từ chỗ tỷ trọng nông nghiệp là chủ yếu, đến nay Dân Quyền đã từng bước tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - thương mại. Năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực và đúng hướng, tăng tỷ trọng  công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,3 triệu đồng/người/năm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng người dân xã Dân Quyền luôn đồng lòng và nỗ lực, cùng nhau góp công góp sức xây dựng quê hương. Bí thư Đảng ủy xã Dân Quyền, ông Lê Xuân Diệp khẳng định: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Quyền sẽ cùng nhau cố gắng vượt khó khăn, thách thức; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên, để tạo thành cơ hội thuận lợi, với bề dày truyền thống cách mạng là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, nên tình hình an ninh, chính trị luôn ổn định. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn đoàn kết một lòng, không ngại khó, ngại khổ. Người dân tích cực lao động sản xuất và lúc nào cũng luôn có ý thức vươn lên... Hầu hết các chi bộ đều khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt, trong phát triển đảng viên. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng được tăng cường. Tính chiến đấu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền không ngừng được củng cố, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của địa phương”.

leftcenterrightdel
Xã Dân Quyền phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018
Năm 2018, Đảng ủy xã Dân Quyền đặt mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người là 35 triệu đồng/người/năm; Sản lượng lương thực đạt 7.500 tấn trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%; Khai trương xây dựng 1-2 làng, cơ quan văn hóa; xây dựng nông thôn mới đạt 02 tiêu chí (số 16 về văn hóa, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa) và phấn đấu năm 2018 xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 40–45% chi bộ trở lên đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới từ 6 - 8 đảng viên trở lên. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ xã Dân Quyền xác định, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên. Nhạy bén, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tập trung tốt nhất nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng cả trên ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 Đình Hà