Điều chỉnh kích thước chữ

Phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” năm 2019

(CLO) Chủ tịch nước vừa ký quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” năm 2019.

Báo nói Công luận
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Thu Hằng (TP. Hải Phòng) - người có nhiều đóng góp trong việc nắm giữ, bảo tồn, truyền dạy nghệ thuật ca trù - di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: FBNV

Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Thu Hằng (TP. Hải Phòng) - người có nhiều đóng góp trong việc nắm giữ, bảo tồn, truyền dạy nghệ thuật ca trù - di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: FBNV

Ngày 8/3/2019, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký các Quyết định số 355/QĐ-CTN và Quyết định số 356/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” cho 62 cá nhân và “Nghệ nhân ưu tú” cho 561 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng ký các Quyết định số 357/QĐ-CTN và Quyết định số 358/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” cho 4 cá nhân và “Nghệ nhân ưu tú” cho 9 cá nhân. Các nghệ nhân được phong tặng đợt này thuộc 6 lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (trừ lĩnh vực Nghề thủ công truyền thống).

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Trước đó, vào năm 2015, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 617 cá nhân.

Việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” nêu trên là sự tôn vinh, động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đang lưu giữ, trao truyền và thực hành di sản văn hóa phi vật thể, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tử Hưng