Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng cường phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và MTTQ Việt Nam

(CLO) Chiều nay (29/3), tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, triển khai công tác phối hợp năm 2018.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất với trọng tâm phối hợp công tác năm 2018 là đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đặc biệt, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó có việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, có hình thức, biện pháp cụ thể để nhân dân bày tỏ ý kiến và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Văn phòng Chủ tịch nước cần chủ động tham mưu với Chủ tịch nước về công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác địa phương, cơ sở, cũng như khi đi công tác nước ngoài nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hơn nữa công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị- xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

PV