Điều chỉnh kích thước chữ

Tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong công tác thông tin đối ngoại

(CLO) Đây là khẳng định của lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) tại hội nghị Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại năm 2018, diễn ra ngày 12/7/2018, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Tham dự Hội nghị có khoảng 140 đại biểu là lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo và Bộ Chỉ huy Quân sự của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đánh giá về công tác thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; trao đổi kinh nghiệm của một số địa phương làm tốt công tác thông tin đối ngoại; báo cáo chuyên đề quốc tế về quan điểm, chủ trương chính sách đối ngoại của Việt Nam...

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Công Huynh- Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh: Những kết quả của công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới; góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài; khuyến khích, động viên đồng bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước.

leftcenterrightdel
Hội nghị tập huấn Công tác Thông tin Đối ngoại năm 2018 
Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại hiện nay vẫn còn nhiều bất cập như nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu công tác này đôi lúc chưa được rõ ở các cấp và nhiều địa phương. Lực lượng cán bộ chuyên trách còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn cũng như ngoại ngữ còn hạn chế. Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại giữa các địa phương không đồng đều…

 

Bên cạnh đó, đánh giá cụ thể về công tác thông tin đối ngoại của các địa phương cấp tỉnh trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Phạm Minh Giang cho biết, nhiều địa phương đã tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến với bạn bè quốc tế; tăng cường giải thích, làm rõ thông tin sai lệch, kiên quyết đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế, tuyên truyền về biên giới, biển, đảo… Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 8 tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Kinh phí dành cho hoạt động thông tin đối ngoại không đồng đều giữa các địa phương, trong đó chỉ có 9/63 tỉnh, thành thông kê được kinh phí. 13 tỉnh, thành phố bố trí được cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông. Công tác thi đua, khen thưởng còn bị coi nhẹ; phương thức hoạt động chưa đa dạng, còn manh mún…

Từ thực tế này, lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại đã chia sẻ cho các đơn vị xây dựng phương thức đẩy mạnh thông tin đối ngoại, xây dựng thông cáo báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí... Cụ thể, thời gian qua, tình trạng tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự diễn ra ở một số địa phương khá phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương cần xây dựng hồ sơ lập luận phản bác thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin thông qua người phát ngôn để chủ động ứng phó. Lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại cũng nhấn mạnh: Báo chí địa phương cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, nhạy bén, linh hoạt để góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh của địa phương với thế giới.

Tại hội nghị này, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã trao Bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác thông tin đối ngoại năm 2017.

 P.V