Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng cục Thuế: Tập trung thu kịp thời nhóm có tiền thuế nợ trên, dưới 90 ngày

(CLO) Theo Tổng cục Thuế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng số tiền thuế nợ trong 5 tháng đầu năm đang có chiều hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2020, trong đó một số địa phương có nợ tăng cao.

Audio

Theo tin từ Tổng cục Thuế, cơ quan này vừa giao cục thuế các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các DN, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế (NNT) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng.

"Chỉ đạo này nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước (NSNN), thu hồi nợ đọng thuế nhằm kéo giảm nợ đọng thuế đến cuối năm 2021 xuống dưới 5% so với số thực thu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính", nguồn tin trên cho biết.

Tập trung thu kịp thời nhóm tiền thuế nợ trên, dưới 90 ngày. Ảnh TL

Tập trung thu kịp thời nhóm tiền thuế nợ trên, dưới 90 ngày. Ảnh TL

Cũng theo Tổng cục Thuế, cơ quan đã yêu cầu các cục thuế địa phương tập trung rà soát ở nhóm tiền thuế nợ trên, dưới 90 ngày và một số khoản thu, sắc thuế như: giá trị gia tăng, thu nhập DN, thu nhập cá nhân, các khoản thu liên quan đến đất…

"Riêng đối với các trường hợp người nộp thuế (NNT) nợ thuế chây ỳ, kéo dài, cục thuế phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN", Tổng cục Thuế chỉ đạo.

Còn đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cơ quan thuế phải thực hiện rà soát, xử lý, xác định chính xác số tiền NNT còn nợ NSNN.

Trường hợp có vướng mắc, cục thuế phải chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đối với trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế chủ động ban hành văn bản kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất.

Dương Lâm