Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

(CLO) Tổng điều tra dân số, nhà ở được thực hiện trên phạm vi cả nước sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển đến 2030, tầm nhìn 2045.

Từ 1/4, Việt Nam tổng điều tra dân số và nhà ở kéo dài 25 ngày. Ảnh minh họa.

Từ 1/4, Việt Nam tổng điều tra dân số và nhà ở kéo dài 25 ngày. Ảnh minh họa.

Đây là cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở quy mô lớn lần thứ 5 kể từ khi thành lập nước đến nay. Cuộc tổng điều tra sẽ được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố cùng 3 Bộ có tính đặc thù gồm: Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

10 nội dung sẽ được thống kê trong đợt tổng kiểm tra này là: tình trạng di cư, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh - chết, phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân. 

Cuộc tổng điều tra về dân số, nhà ở sẽ kéo dài trong 25 ngày. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4/2020.

Đây sẽ là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Phương Nhi