Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

(CLO) Tổng điều tra dân số, nhà ở được thực hiện trên phạm vi cả nước sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển đến 2030, tầm nhìn 2045.

Báo nói Công luận
Từ 1/4, Việt Nam tổng điều tra dân số và nhà ở kéo dài 25 ngày. Ảnh minh họa.

Từ 1/4, Việt Nam tổng điều tra dân số và nhà ở kéo dài 25 ngày. Ảnh minh họa.

Đây là cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở quy mô lớn lần thứ 5 kể từ khi thành lập nước đến nay. Cuộc tổng điều tra sẽ được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố cùng 3 Bộ có tính đặc thù gồm: Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

10 nội dung sẽ được thống kê trong đợt tổng kiểm tra này là: tình trạng di cư, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh - chết, phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân. 

Cuộc tổng điều tra về dân số, nhà ở sẽ kéo dài trong 25 ngày. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4/2020.

Đây sẽ là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Phương Nhi