Điều chỉnh kích thước chữ

TP. HCM: Hiệu trưởng được quyền chọn đầu sách để giảng dạy

(CLO) Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 vừa được UBND TP. HCM phê duyệt, sử dụng trên địa bàn từ năm học 2021 - 2022, những môn học được duyệt từ 2 đầu sách trở lên thì việc lựa chọn cuốn sách nào sử dụng trong nhà trường sẽ do hiệu trưởng trường đó quyết định.

Audio
Một trong 3 đầu sách môn học tiếng Anh lớp 2 được UBND TP.HCM phê duyệt

Một trong 3 đầu sách môn học tiếng Anh lớp 2 được UBND TP.HCM phê duyệt

Sau khi UBND TP. HCM chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn từ năm học 2021-2022, Sở GD & ĐT TP. HCM cũng đã giao quyền quyết định lựa chọn đầu sách (đối với các môn học có từ 2 đầu sách trở lên được phê duyệt - PV) sử dụng trong đơn vị mình cho hiệu trưởng các trường.

Theo đó, trên cơ sở danh mục sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt với 3 đầu sách: Family and Friends- National Edition (NXB Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart Start (NXB ĐH Sư phạm TP. HCM) và Phonics - Smart (NXB ĐH Quốc gia TP. HCM), hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP. HCM được quyền quyết định chọn 1 trong 3 đầu sách trên để sử dụng từ năm học 2021 - 2022.

Tương tự, hiệu trưởng các trường THCS cũng được quyền chọn 1 trong 3 đầu sách Tiếng Anh để sử dụng riêng cho đơn vị của mình.

Đó là, Friends Plus (NXB Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart World (NXB ĐH Sư phạm TP. HCM), Right-on (NXB ĐH Sư phạm TP. HCM)...

Liên quan đến giao quyền quyết định lựa chọn sách có từ 2 đầu sách trở lên được phê duyệt cho hiệu trường các trường, trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức cũng đã thống nhất giao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho Hiệu trưởng các trường, với điều kiện quyết định lựa chọn của các hiệu trưởng phải dựa trên cơ sở ý kiến đề xuất của hội đồng bộ môn, tổ trưởng chuyên môn của trường.

Theo Phó giám đốc Sở GD & ĐT TP. HCM Nguyễn Văn Hiếu, hiện sách giáo khoa trong danh mục vừa được UBND TP phê duyệt đã có sẵn, Sở sẽ có hướng dẫn để các nhà trường có quyết định lựa chọn đầu sách sớm ngay trong tháng 4/2021.