Điều chỉnh kích thước chữ

TP. Hồ Chí Minh: Các cơ quan, công sở phải tiết kiệm ít nhất 10% điện mỗi năm

(CLO) UBND TP. Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm.

UBND TP yêu cầu đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh minh họa.

UBND TP yêu cầu đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố HCM.

Mục tiêu chương trình là nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về sử dụng điện tiết kiệm, phấn đấu bình quân mỗi năm tiết kiệm 1,5% đến 2% sản lượng điện thương phẩm.

Phát triển nguồn năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên phát triển nguồn năng lượng điện mặt trời.

UBND TP.HCM cũng đưa ra mục tiêu các cơ quan, công sở phải tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện sử dụng hàng năm.

Để đạt được điều này, các đơn vị phải xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị; phổ biến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chủ trương tiết kiệm điện.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm…

Các đơn vị phải cử cán bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị…

UBND TP giao Sở Công thương TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc cắt giảm ít nhất 10% cho việc tiêu thụ điện của các cơ quan, đơn vị dùng ngân sách nhà nước.

H.T