Điều chỉnh kích thước chữ

Tuyên Quang: Tạo cầu nối cho các doanh nghiệp phát triển

(CLO) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang luôn làm tốt chức năng cầu nối, phát huy vai trò để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Báo nói Công luận
1

Đổi mới, sáng tạo để bắt kịp với thời đại, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Tuyên Quang đang đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là ngôi nhà chung của doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang luôn làm tốt chức năng cầu nối, phát huy vai trò để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Vì sự phát triển của doanh nghiệp

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện đang có trên 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm cộng đồng, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Tuyên Quang đang nỗ lực khẳng định vị thế trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã vươn ra nhiều địa phương khác trên cả nước, tạo vị thế hướng đến tầm của một doanh nghiệp quốc gia,

4

Với phương châm “doanh nghiệp phát tài, Tuyên Quang phát triển”, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp nhịp nhàng với các hội cơ sở, hoạt động đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả theo đúng quy chế. Kết thúc năm 2018, Ban Thường vụ Hiệp hội đã xét kết nạp 23 hội viên, nâng tổng số lên 328 doanh nghiệp hội viên.

Theo ông  Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Tuyên Quang: Thời gian qua, Hiệp hội đã làm tốt chức năng là tổ chức đại diện giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với các cơ quan hữu quan của nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong các hoạt động. Nêu cao quyền và lợi ích của các hội viên, Hiệp hội thường xuyên cập nhật và cụ thể hóa những chủ trương, chính sách mới của cấp ủy, chính quyền trên Website của Hiệp hội để các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời.

Hiệp hội đã có trên 60 cuộc tham gia và làm việc với cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện về những vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư của doanh nghiệp. Cùng với đó, Hiệp hội đã tham gia, xử lý và đề nghị cơ quan hữu quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho 65 lượt doanh nghiệp trong Hiệp hội, được các doanh nghiệp hội viên tin tưởng.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Minh, Hiệp hội đã tích cực tham gia, phối hợp chuẩn bị nội dung giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các chương trình “Cà phê doanh nhân” hàng tháng với các nội dung cụ thể, thiết lực nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm…

Năm 2018, Hiệp hội đã thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp được thành lập đầu tiên trong cả nước. Việc thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật, để từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tìm ra được những phương án tốt nhất để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động.

Mặt khác, Trung tâm còn giúp cho các cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các doanh nghiệp để đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tồn tại, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập và phát triển trong giai đoạn hiện nay.

2

Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội

Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, tham gia giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương... các doanh nghiệp hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong năm 2018, các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp trên 6 tỷ đồng, tặng hàng nghìn suất quà và ủng hộ kinh phí cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi…

Đặc biệt, có 8 doanh nghiệp hội viên đã đóng góp 1,45 tỷ đồng mua 101 con bò cái giống trao tặng 100 hộ nghèo tại các xã Minh Hương, Yên Lâm (Hàm Yên); xã Hùng Lợi (Yên Sơn). Trong đó, Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang hỗ trợ 500 triệu đồng, Công ty TNHH Hiệp Phú 200 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng 200 triệu đồng, Công ty CP Công nghiệp Tân Hà 200 triệu đồng, Công ty TNHH 27/7 (Sơn Dương) 150 triệu đồng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang 100 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành 50 triệu đồng và Công ty TNHH Honda Linh Lực 50 triệu đồng. Với việc làm của mình, các hội viên trong Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã trở thành địa chỉ nhân ái, được xã hội trân trọng, tôn vinh.

Nêu cao hơn nữa vai trò, thúc đẩy khởi nghiệp

Sự phát triển của các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang, tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có thêm ít nhất 800 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lên trên 2.000 doanh nghiệp vào năm 2020.

Để góp sức cho con số trên thành hiện thực, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tuyên Quang cho biết: Dưới góc độ của Hiệp hội, chúng tôi tích cực tham gia cùng các cấp, các ngành ở địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 35/CP và Nghị quyết 19/CP của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, địa phương… Hiệp hội cũng đã hoàn thành xây dựng, đề xuất những nội dung chính trong Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó, thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi hội viên, Hiệp hội tiếp tục làm tốt chức năng là tổ chức đại diện vai trò cầu nối giữa các hội viên với cơ quan nhà nước trong mọi hoạt động; Tổng hợp ý kiến của hội viên để phản ánh, kiến nghị và tham mưu kịp thời cho cơ quan quản lý của tỉnh tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Đi đôi với đó, Hiệp hội tổ chức tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế cùng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; Xây dựng các phương án hỗ trợ tài chính và khai thác các nguồn tài chính cho các doanh nghiệp phát triển dự án đầu tư.

3

Thời gian tới, Hiệp hội cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang trong công tác nghiên cứu, đóng góp ý kiến về cơ chế chính sách trong tài chính, thuế, kế toán, ngân hàng…Tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên trong việc giới thiệu sản phẩm, các lĩnh vực khởi sự, kiến thức quản lý doanh nghiệp, quản lý chất lượng sản phẩm, hợp tác quốc tế và các lĩnh vực khác có liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân; Phấn đấu mở từ 4 đến 6 lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp, tư pháp, chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức hội thảo “Cà phê doanh nhân” từ 500 đến 700 lượt người tham gia.

Ngọc Lan