Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam thiếu 4 điểm tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở

(CLO) Hôm nay, 21/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo công bố nghiên cứu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) hỗ trợ Việt Nam thực hiện và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Báo nói Công luận
Các đại biểu tham gia Hội thảo (Ảnh Hoàng Hải)

Các đại biểu tham gia Hội thảo (Ảnh Hoàng Hải)

Báo cáo nghiên cứu này được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; nằm trong chuỗi những hoạt động vận động Chính phủ mở, thúc đẩy minh bạch và phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc điều hành Tổ chức Hướng tới Minh bạch cho biết, OGP là sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý Nhà nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng và phát huy công nghệ thông tin hiện đại. Sáng kiến ra đời năm 2011 bởi 8 nhà lãnh đạo các quốc gia: Anh, Na Uy, Mỹ, Mexico, Brazill, Nam Phi, Philippines, Indonesia và 9 lãnh đạo của các tổ chức xã hội. Hiện nay, OGP có 70 quốc gia và 20 chính quyền địa phương tham gia.

Tại hội thảo, đại diện Tổ chức Hướng tới Minh bạch và các chuyên gia, đại biểu trong và ngoài nước đã cùng nhau trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận về Đối tác OGP vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, OGP và khả năng Việt Nam tham gia OGP...

Theo đó, 4 tiêu chí tính điểm của OGP tối đa là 16, gồm: Minh bạch tài khóa 4 điểm, công khai tài sản 4 điểm, sự tham gia của người dân 4 điểm, tiếp cận thông tin 4 điểm. Để trở thành thành viên của OGP, mỗi quốc gia phải đạt điểm tối thiểu 12/16 (lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số điểm tối đa).

Tính đến tháng 11/2018 (theo nguồn của OGP), Việt Nam có 8 điểm, thiếu 4 điểm để tham gia vào OGP. Cụ thể, điểm OGP của Việt Nam là: Minh bạch tài khóa 0 điểm, tiếp cận thông tin 4 điểm, công khai tài sản 2 điểm, sự tham gia của người dân 2 điểm.

Hoàng Hải