Điều chỉnh kích thước chữ

Vietsovpetro khai thác dầu khí vượt kế hoạch trong quý I/2019

(CLO) Theo Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, trong quý I/2019, Vietsovpetro đã vượt kế hoạch khai thác dầu và khí. Đối với khai thác dầu/condensate vượt hơn 7% kế hoạch quý 1/2019. Đối với khai thác khí vượt gần 25% kế hoạch.

Báo nói Công luận
khai thác dầu khí vượt kế hoạch đề ra trong quý I/2019. Ảnh minh họa

khai thác dầu khí vượt kế hoạch đề ra trong quý I/2019. Ảnh minh họa

Theo Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, trong quý I/2019, Vietsovpetro đã vượt kế hoạch đề ra đối với khai thác dầu và khí.

Đối với khai thác dầu/condensate, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã khai thác 919.000 tấn dầu/condensate, vượt 7,5% kế hoạch quý I/2019. Tại Lô 09-3/12, Vietsovpetro đã khai thác 43.700 tấn dầu, vượt 7,1% kế hoạch.

Đối với khai thác khí, Vietsovpetro đã khai thác tổng cộng 39,6 triệu m3 khí thiên nhiên, vượt gần 25% kế hoạch, xuất bán 958.600 tấn dầu/condensate với giá trị 487,8 triệu USD.

Trong quý I/2019, Vietsovpetro đã có 8 giếng dầu mới đi vào hoạt động, gồm: 1227/BK-14, 138/БК-15, 1226/БК-14 Lô 09-1 và giếng 2Х, 3Х, 4Х/СTC-1, 101/CTC-1, 104/СTC-1 Lô 09-3/12.

Vừa qua, ngày 29/3 tại Cảng Vietsovpetro, Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí của Vietsovpetro đã tiến hành lắp dựng Panel Row 8 chân đế Sao Vàng, thuộc Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Với việc đảm bảo tiến độ này, kế hoạch cho dòng khí đầu tiên vào quý III/2020 của Dự án có thể thành hiện thực.

Phi Long