Điều chỉnh kích thước chữ

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8%

6,8% là mức dự báo tăng trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra cho Việt Nam trong báo cáo được công mới đây.

Audio

Báo Công luận
Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra dự báo tăng trưởng cho Việt Nam là 6,8%. Ảnh minh họa.

Tăng trưởng tiếp tục khả quan là do nhu cầu trong nước và quốc tế gia tăng, đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân khôi phục, sự dịch chuyển lao động sang các ngành có năng suất cao như dịch vụ, chế biến chế tạo đang diễn ra, kinh tế vĩ mô đang ổn định.

Đặc biệt, báo cáo lần này của Ngân hàng Thế giới dành một chuyên đề về cắt giảm các chi phí thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Theo đó, giảm thời gian và thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, tăng cường kết nối hạ tầng thương mại sẽ giúp Việt Nam gia tăng xuất khẩu.

 

Theo VTV