Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đảm bảo “quân tinh, tướng mạnh”

(CLO) Sáng 28/11, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị cho ý kiến đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Báo nói Công luận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2018; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo CAND

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều khẳng định lực lượng Công an nhân dân đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Bộ Công an chuẩn bị và tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm, không chỉ kiểm điểm công tác năm 2018 mà còn nhìn lại nửa nhiệm kỳ, đồng thời vạch ra phương hướng cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ sắp tới.

Trong đó phải đánh giá khách quan, nhấn mạnh những thành tựu, kết quả, cố gắng đã đạt được trong giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nổi bật là vai trò của lực lượng Công an nhân dân. “Không vì một số vụ án, vụ việc tiêu cực, một số người mắc khuyết điểm, vi phạm pháp luật mà suy diễn, có những đánh giá sai lệch, phủ nhận những thành tựu, kết quả đạt được” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đây là kết quả nổi bật, là điểm sáng của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018.

Hoan nghênh Bộ Công an trong hai năm vừa qua đã chủ động tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy một cách bài bản, căn cơ, từng bước vững chắc và đạt kết quả bước đầu rất tốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp bộ máy, nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục hoàn thiện thể chế theo đúng tinh thần, khẩu hiệu đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng, bao gồm xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống từ Trung ương tới cơ sở, làm sao quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương vững mạnh, thực sự trong sạch, liêm chính, trọng liêm, trọng chính, trọng đức. Muốn vậy, cần có cơ chế, quy chế, thể chế tốt, chỉ đạo thực hiện sáng suốt, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Nêu gương là trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Nếu vi phạm phải xử lý nghiêm, bất kể người đó là ai, phải làm ráo riết, quyết liệt. Đồng thời, phải có cơ chế rõ ràng, chế độ chính sách, khen thưởng xứng đáng, tạo điều kiện cho anh em làm việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

PV