Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng một thể chế đột phá, tạo động lực cho phát triển

(CLO) Sáng 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng dự thảo Luật và Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Báo nói Công luận

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt là đặc khu).

Phát biểu tại phiên họp, đại diện lãnh đạo ba địa phương được chọn để xây dựng đặc khu gồm: Quảng Ninh, Khánh Hòa và  Kiên Giang đã thông tin về tình trạng thực tế trên địa bàn trước thời điểm thông qua dự thảo Luật. 

Theo đó, một trong những vấn đề nóng hiện nay là tình trạng mua bán đất, xây dựng trái phép đang diễn ra khá phổ biến, gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phát biểu kết luận cuộc họp

Sau khi lắng nghe các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt để trình Quốc hội tại kỳ họp vào thứ 5. 

Thủ tướng nhấn mạnh, dự thảo Luật phải được xây dựng trên tinh thần không cầu toàn, khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với tư duy thống nhất, mạnh dạn xây dựng một thể chế đột phá, tạo động lực phát triển cho 3 đặc khu, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

 Thể chế, chính sách tại các đặc khu không trái với Hiến pháp và phải có tính vượt trội, thông thoáng, có lợi thế để cạnh tranh quốc tế. 

Chính sách phải nhất quán, ổn định và lâu dài; dự án Luật cần cập nhật số liệu mới nhất, xác định rõ lợi thế so sánh khu vực và quốc tế, đánh giá kỹ lưỡng tác động trong ngắn hạn và lâu dài, có tầm nhìn tổng thể, chiến lược để hoạch định các chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Trước nhiều ý kiến về ưu đãi đầu tư, tài chính, ngành nghề kinh doanh, kể cả mức thuế và thời hạn, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục lắng nghe, chọn lọc, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật. 

Bên cạnh đó, cần có phương án tiếp thu, giải trình chặt chẽ, thuyết phục về lợi ích và chi phí. Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ phải có sự chuẩn bị kỹ càng để khi Luật có hiệu lực thì có thể vận hành ngay.

Để thực hiện được điều đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ cần làm rõ công việc gì là của Chính phủ, việc gì của địa phương.Quy định về tổ chức bộ máy theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, được phân cấp mạnh trong quản lý; xác định rõ mô hình tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể của các cơ quan. 

Theo Thủ tướng, bộ máy gọn nhẹ hơn, tinh nhuệ hơn, đổi mới hơn thì sẽthu hút được nhân tài của đất nước.Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch tổng thể các việc cần phải làm, có bảng phân công, điểm lại tất cả các đầu việc phải chuẩn bị để không sót việc.

Nhấn mạnh 3 đặc khu này không chỉ của 3 tỉnh mà là của cả nước, Thủ tướng nêu rõ, lập đặc khu thì phải tốt hơn, thuận lợi hơn cho cuộc sống của người dân bản địa, kể cả trước và sau khi Luật có hiệu lực. 

Ba tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang cần nghiêm khắc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, bảo vệ môi trường và giữgìn trật tự an toàn xã hội; không để “cò đất, xã hội đen mua bán đất lộng hành”.

Yêu cầu tất cả các công việc mà các bộ, ngành liên quan cần hướng dẫn cụ thể để 3 tỉnh triển khai công tác chuẩn bị đều phải làm sớm, làm ngay, Thủ tướng cũng lưu ý, tinh thần là giao quyền mạnh mẽ cho trưởng đặc khu đồng thời phải dồn nỗ lực vào công tác quy hoạch để có một quy hoạch dài hơi, thực sự có chất lượng. 

Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, kể cả nhân lực quản lý và các ngành nghề được xem là ưu tiên phát triển, quan tâm vấn đề chọn nhà đầu tư chiến lược vào các đặc khu.

Thủ tướng cho biết, từ nay đến khi khai mạc kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Ban chỉ đạo sẽ họp một phiên nữa, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

P.V