Cần phát huy mạnh mẽ sứ mệnh “phò chính trừ tà”!

Với tinh thần “phò chính trừ tà”, thời gian qua, báo chí đã thực sự đi đầu, nêu cao vai trò chủ lực, xung kích trên mặt trận tư tưởng, trong đấu tranh chống tiêu cực nói chung, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nói riêng.
http://congluan.vn/the-le-giai-bao-chi-viet-ve-dong-bang-song-cuu-long/

UBND huyện Phú Quốc thiếu quyết đoán, chỉ đạo "nước đôi"?

Nhiều người dân tin tưởng rằng, với các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, đã thể hiện việc thường trực huyện ủy Phú Quốc, thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, nhất là đồng chí Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang có sự quan tâm đối với khiếu nại của người dân, yêu cầu báo cáo đã được thể hiện rõ trong văn bản.
http://ecohome.net.vn/ecohome-phuc-loi