Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong quý III năm nay, cả nước có hơn 1,07 triệu lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 6,8 nghìn người so với quý trước đó và 42,9 nghìn người so cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động trong độ tuổi giảm còn 2,21%.

Tuy nhiên, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 237 nghìn người, tăng 53,9 nghìn người so với quý II năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 4,51%, so với quý trước là 3,63%.

Nhóm có trình độ cao đẳng có 84,8 nghìn người thất nghiệp, tăng 1,9 nghìn người so với quý II năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này giảm nhẹ xuống còn 4,88% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp có 95,5 nghìn người thất nghiệp, tăng 3,1 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,77%.

leftcenterrightdel
237.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp trong quý III - năm 2017. 
Trong quý III năm 2017, có hơn 610 nghìn lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35,8 nghìn so với quý II. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên giảm nhẹ xuống mức 7,59%.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (2,19%), mặc dù giảm nhẹ so với 2,95% của quý trước. Tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ (2,68%). Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở vùng trung du, miền núi phía bắc (0,96%) và Tây Nguyên (1,32%).

Theo đại diện Viện trưởng Viện Khoa học Lao động - Xã hội, quý III trùng với thời điểm sinh viên các trường đại học tốt nghiệp. Vì mới ra trường, họ có thể mất một thời gian để thích nghi, tìm việc phù hợp với bản thân. Do đó, tỷ lệ lao động có trình độ đại học thất nghiệp tăng cao hơn thời gian trước đó.

PV