Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Bí thư Huyện ủy cho biết: Xác định công cuộc XDNTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể, trong thời gian qua, Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong quá trình XDNTM. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những nội dung người dân chưa biết, hiểu chưa sâu, giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó đã có sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Điển hình như phong trào tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào để làm đường giao thông nông thôn, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhà văn hóa thôn và các công trình công cộng khác đã được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Không nóng vội, xây dựng nông thôn mới vững chắc, đảm bảo hiệu quả là mục tiêu mà huyện Yên Bình đặt ra. Xã Đại Minh không chỉ được biết đến là vùng quê của đất bưởi nổi tiếng mà là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Với phương thức dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và sự sáng tạo trong cách làm nên ở Đại Minh có 15 nhà văn hóa thì có 8 nhà văn hóa thôn được xây dựng bằng 100% nguồn vốn tự nguyện đóng góp của nhân dân, bình quân mỗi nhà văn hóa trị giá xây dựng từ 300-350 triệu đồng. Đồng chí Phùng Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Minh phấn khởi cho biết: “Trong quá trình XDNTM, Đại Minh đã thông qua các nghị quyết và chỉ đạo thực hiện, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự nguyện của nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của, đặc biệt xác định người dân đóng vai trò chủ thể XDNTM”.

Không chỉ Đại Minh, bước vào XDNTM, xã Phú Thịnh gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao độ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp, chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay Phú Thịnh toàn xã có 100% đường xã và đường từ trung tâm xã nối vào đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 62,8% đường trục thôn, xóm và liên thôn, xóm được bê tông hóa; 55% đường ngõ xóm đã bê tông hóa và cứng hóa; đường ngõ xóm đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh Đào Bá Hiệp cho biết: “Trong quá trình XDNTM, xã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,7%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn đạt 98,8%; xã không còn nhà tạm, dột nát…”.

leftcenterrightdel
Không nóng vội, xây dựng nông thôn mới vững chắc, đảm bảo hiệu quả là mục tiêu mà huyện Yên Bình đặt ra. 
Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong cách làm

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Đặc biệt tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, phù hợp với nguồn lực, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư.

Trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng 160 km đường bê tông nông thôn; kiên cố hóa 37km kênh mương nội đồng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi; xây dựng 23 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học, 26 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp, xây mới 3-5 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; cải tạo, nâng cấp 50 km đường điện hạ áp, lắp đặt 10 máy biến thế; xây dựng 3 nhà văn hóa xã, 30 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; nâng cấp 3-5 chợ đạt chuẩn; xây dựng 05 trụ sở Ủy ban nhân dân xã; vận động nhân dân xây dựng 1.200 nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, huyện còn tập trung chỉ đạo chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo vùng sản xuất hàng hóa, gắn phát triển vùng nguyên liệu với xây dựng cơ sở chế biến, trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng hồ Thác Bà nhằm tăng nhanh thu nhập cho cư dân nông thôn. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các Hợp tác xã nông nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2020 huyện thực hiện Quy hoạch trồng mới 1.000 ha quế ở 5 xã, trồng 500 ha tre măng Bát độ tại 10 xã;  trồng 500ha cây ăn quả có múi tại 11 xã; quy hoạch 500 ha mặt nước hồ Thác Bà để nuôi cá quây lưới và đóng mới 250 lồng nuôi cá tại 19 xã, thị trấn; chuyển đổi một số diện tích trồng chè, trồng lúa, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn...

Đặc biệt, huyện đã quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung: vùng lúa cao sản, vùng cây ăn quả đặc sản bưởi Đại Minh, vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi Diễn, Thanh Long ruột đỏ tại các xã: Mông Sơn, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Mỹ Gia, Tích Cốc... đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của người dân trong toàn huyện.

Bên cạnh đó, về văn hóa - xã hội -  môi trường, huyện sẽ tiếp tục quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học. Huy động học sinh ra lớp ở các bậc học đạt tỷ lệ cao. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và duy trì chất lượng các trường đã đạt chuẩn Quốc gia; Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dựng, ra mắt trên 50 làng văn hóa và duy trì, nâng cao chất lượng số làng văn hoá đã được công nhận; Quan tâm đào tạo và bố trí việc làm cho lao động nông thôn, đảm bảo số lao động được tạo việc làm bình quân hàng năm đạt 2.800 người; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về y tế, dân số; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 93%. Xây dựng 05 khu thu gom xử lý rác thải tập trung, 05 nghĩa trang tập trung…

Có thể khẳng định, sau 6 năm bắt tay XDNTM, bộ mặt nông thôn ở các xã trong toàn huyện Yên Bình đã có sự khởi sắc. Trong đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người dân về XDNTM có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều xã đã có những giải pháp hay, sáng tạo, đặc biệt trong làm đường giao thông nông thôn có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.❏

Minh Diễn