Từ tư duy đến hành động 

Đây là mục tiêu không quá khó khi phong trào XDNTM đã và đang lan tỏa khắp các vùng quê, nhưng cũng sẽ khó hoàn thành nếu như các địa phương không có giải pháp kịp thời, hiệu quả. Có thể nói, kết thúc năm 2017, Chương trình đã đi được nửa chặng đường với kết quả đáng ghi nhận ở một tỉnh miền núi, xuất phát điểm thấp như Yên Bái. 33 xã đã đạt chuẩn NTM, đã và đang tạo ra những sự đổi thay tích cực, đặc biệt trong sản xuất, xóa đói, giảm nghèo trong toàn tỉnh. Cái được lớn hơn cả là Chương trình XDNTM đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, của cộng đồng đang có sự thay đổi và đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào XDNTM. Đã xác định được rõ phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường có hiệu quả. Nhờ vậy, đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đói giáp hạt, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%.

Đặc biệt, sau hơn hai năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM, các xã vùng nông thôn đã có những bước đột phá mạnh mẽ. Hàng trăm công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án phát triển sản xuất được đầu tư, không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn góp phần nâng cao đời sống nông dân. Tỉnh đã hoàn thành việc kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài đạt gần 700 km và mở mới nền đường với chiều dài trên 1.300 km, vượt mục tiêu đề ra. Việc xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã trở thành phong trào, được người dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó, đã sửa chữa, nâng cấp, làm mới 405 công trình thủy lợi, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh có 3.403 công trình thuỷ lợi vừa, nhỏ và công trình tạm, cấp nước tưới cho hơn 17.000ha lúa vụ đông xuân, 19.598ha lúa vụ mùa. Trong đó, có 2.626 công trình có diện tích tưới từ 1ha trở lên được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, góp phần cải tạo môi trường, phát triển giao thông, ổn định sản xuất và đời sống cho nông dân. Toàn tỉnh đã xây dựng được 63 công trình văn hóa (57 nhà văn hóa thôn, 6 nhà văn hóa xã); 62 công trình thể thao (6 khu thể thao xã và 56 khu thể thao thôn). Trong đó, năm 2017 xây mới 12 nhà văn hóa xã, 37 nhà văn hóa thôn, và 06 khu thể thao xã, xây dựng 01 trung tâm văn hóa du lịch cộng đồng tại bản Sà Rèn xã Nghĩa Lợi với tổng kinh phí là 5.500 triệu đồng. Hệ thống trường học, lớp học cơ bản được xây dựng khang trang, mạng lưới y tế xã được phủ khắp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu.

 

leftcenterrightdel
Để đạt được các mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, tỉnh xác định tinh thần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của người dân. 
Tiếp tục nỗ lực không ngừng

Để đạt được các mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, tỉnh Yên Bái đã xác định tinh thần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của người dân; làm cơ sở để các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai Chương trình của địa phương, đơn vị sát với tình hình thực tế. Từ đó, chuyển đổi và làm thay đổi căn bản nhận thức về công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung cho cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của người dân; nâng cao tinh thần tự quản của các hộ nông dân trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; đổi mới và nâng cao tính tự chủ, tính sáng tạo của cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ thực hiện xây dựng nông thôn mới; đảm bảo thiết thực hiệu quả.

leftcenterrightdel
Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2018 có 12 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. 
Với quyết tâm ấy, năm 2018, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 để có giải pháp, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tiến độ, lộ trình thời gian xã đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu đề ra; Tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; trong đó có lồng ghép với quy hoạch sản xuất và quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, quy mô lớn tăng thu nhập cho người dân, thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; triển khai thực hiện hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp thông qua các mô hình kinh tế như Hợp tác xã, Tổ hợp tác, kinh tế trang trại. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất (cây ăn quả có múi, tre măng Bát Độ, Sơn tra...); Củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đã được công nhận nông thôn mới; đối với xã đăng ký thực hiện năm 2018 tiếp tục chủ động thực hiện các chỉ tiêu không cần có sự hỗ trợ của Nhà nước như chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo, chỉ tiêu về hỗ trợ nhà ở (kết hợp với thực hiện Đề án 167 giai đoạn 2 của tỉnh) để hỗ trợ gắn với các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2018; Tiếp tục thực hiện Đề án về sắp xếp quy mô trường lớp, bổ sung hoàn chỉnh để đảm bảo chuẩn hóa trường lớp để được công nhận là chuẩn nông thôn mới; vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình (định kỳ, đột xuất)... để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Có thể nói, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là một chặng đường cần sự chung tay, nỗ lực của hệ thống chính trị, của người dân toàn tỉnh.❏

Minh Diễn