Dựa sức dân để cán đích

Văn Yên là một huyện miền núi, cuộc sống của nhân dân hết sức khó khăn. Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Văn Yên cơ bản các tiêu chí chưa đáp ứng được xuất phát điểm chung của cả nước để thực hiện Chương trình, đặc biệt là các tiêu chí thuộc lĩnh vực quy hoạch, điện đường, trường, trạm, giáo dục, y tế, việc làm, môi trường…Tuy nhiên với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội, qua 6 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đạt được những thành tựu quan trọng. Đặc biệt, việc huy động và bố trí nguồn lực tài chính được huyện triển khai lồng ghép với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nhỏ… đạt hiệu quả cao. Ông Vũ Quang Hải – Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “Trong xây dựng NTM, huyện ưu tiên vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp gắn với phát huy lợi thế từng vùng. Huyện đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình xây dựng NTM năm 2017 với tổng mức vốn đầu tư 4.312 triệu đồng cho 22 xã trên địa bàn; đồng thời, triển khai các đề án trồng trọt và chăn nuôi với các loại cây, con giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

 Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, chỉ đạo bài bản và sự vào cuộc tích cực của người dân, đến nay, các xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới được khắc họa rất rõ nét, thể hiện trên nhiều phương diện như thành lập các đoạn đường do các hội, đoàn thể ở cơ sở phối hợp với người dân địa phương tự quản, tự làm điện đường thắp sáng, chủ động thu gom rác thải...các tầng lớp nhân dân đã hiến trên 16ha đất và gần 4 tỷ đồng tiền mặt, cây cối, hoa mầu để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa... Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương đã thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, lấy công khai minh bạch làm đầu, tạo điều kiện cho người dân có quyền quyết định việc sử dụng nguồn vốn do mình đóng góp, giám sát việc sử dụng nguồn vốn…

leftcenterrightdel
Sau 6 năm thực hiện, với phương châm làm đến đâu chắc, bền vững tới đó đã giúp cho bộ mặt nông thôn Văn Yên từng bước khởi sắc. 
Để nhân rộng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua “Huyện Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, các cơ quan đơn vị, đã có nhiều cuộc vận động để hưởng ứng như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thanh niên Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, Giữ vững an ninh, trật tự hội ở nông thôn”. Nhờ vậy, nhân dân các dân tộc trong huyện phấn khởi, tự nguyện hiến đất, góp công, góp của vào XDNTM với phương châm làm đến đâu chắc, bền vững đến đó chứ không chạy theo phong trào, chạy theo thành tích.

Phát triển kinh tế là động lực hoàn thành các tiêu chí XDNTM

Một trong những bí quyết để thành công của Văn Yên chính là việc coi phát triển kinh tế là động lực quan trọng để hoàn thành các tiêu chí NTM. Trong quá trình thực hiện, huyện Văn Yên đã ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với việc xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.  Tiêu biểu là xã An Thịnh, toàn xã có trên 60 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 400 triệu đồng. Đến hết tháng 8/2017, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Chiến Thắng cho biết: “Bà con nhanh nhạy tiếp thu cái mới, năng động, sáng tạo phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa và thị trường. Các mô hình phát triển kinh tế ngày một nhiều, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Đặc biệt, vừa qua nhân dân An Thịnh đã sản xuất thành công cánh đồng một giống lúa và là tiền đề xây dựng lúa gạo hàng hóa ở An Thịnh”. 

Sau hơn 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Văn Yên đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Đại Phác, Yên Hưng, Đông Cuông, Xuân Ái, Yên Phú, Yên Hợp và An Thịnh. Mục tiêu của huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Cũng như An Thịnh, xã Yên Phú đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đưa các giống cây trồng vật nuôi hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Yên Phú đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp với những mô hình kinh tế mới, hiệu quả. Xã đã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường đầu ra cho sản phẩm, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhờ vậy, Yên Phú đã tạo được bước đột phá trên đồng ruộng, xây dựng vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa. Đến nay, xã đã quy hoạch phân vùng sản xuất rõ rệt gồm: vùng sản xuất lúa Chiêm hương 145ha, ổn định 50 ha luân canh 3 vụ trên diện tích đất màu bãi, 145ha ngô đông trên đất 2 vụ lúa. Đồng thời, hình thành các mô hình nông nghiệp như: mô hình VAC, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trâu hàng hóa, nuôi cá lồng… 

Không chỉ đổi mới sản xuất trên đồng ruộng, Yên Phú còn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; qua đó, đã hình thành 3 cơ sở sản xuất gạch bê tông, 13 cơ sở chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc gia dụng, có 6 cơ sở hàn xì, khung nhôm, kính thu hút mỗi năm từ  50-60 lao động có mức thu nhập ổn định từ  3,5-5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, xã đã thành lập 20 đội thợ xây nhà phục vụ nhân dân trong xã và các địa phương khác với 300 người tham gia và mức thu nhập bình quân đạt từ 4,5 triệu đến 6 triệu đồng/người/tháng. 

Với Yên Hợp, xác định sản xuất nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, trong 6 năm triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM, xã đã chỉ đạo sản xuất theo hướng hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm, từng bước củng cố các chuỗi liên kết ổn định, bền vững. Đặc biệt, lựa chọn các cây, con giống có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất như: mô hình áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI với 5ha đã đem lại hiệu quả kinh tế cao; mô hình trồng khoai tây Đức giống Marabell cho năng suất và hiệu quả cao 22ha; mô hình rau an toàn 1,3ha; mô hình trồng cây dược liệu 3ha; mô hình trồng nấm linh chi; mô hình chuối ngự… Trong chăn nuôi, xã đã phát triển và duy trì 4 mô hình trâu, bò mỗi mô hình trên 10 con, 5 mô hình chăn nuôi lợn nái 15 con/hộ và 5 mô hình chăn nuôi lợn kết hợp 5 lợn nái và 50 lợn thịt, 3 cơ sở chăn nuôi thỏ quy mô từ 100 con trở lên.

Tóm lại, từ chủ trương dựa sức dân để thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, cùng với chiến lược phát triển kinh tế là động lực quan trọng để hoàn thành các tiêu chí NTM, huyện Văn Yên đã thực sự có những thay đổi toàn diện từ hình thức tổ chức sản xuất, tư duy, phương thức sản xuất, đặc biệt hình thành các mô hình sản xuất mới có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.❏

Minh Diễn