leftcenterrightdel
 Kế hoạch tái cơ cấu gần 40 công ty tài chính đang được xây dựng  Ảnh: TL

Tại Diễn đàn Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Việt Nam 2018 Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chính phủ tập trung tái cơ cấu không phải 3, mà là 5 lĩnh vực, gồm tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công, nợ công và đơn vị sự nghiệp.

Nghĩa là, bên cạnh danh sách doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn trong từng năm, của từng bộ, ngành địa phương của giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công bố công khai, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều cơ hội hơn nữa cho các kế hoạch M&A của giới kinh doanh trong nước và quốc tế.

Kế hoạch tái cơ cấu gần 40 công ty tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, kể cả bán chuyển nhượng vốn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đang được Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ; chính sách khuyến khích M&A các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ để thành lập ngân hàng thương mại quy mô lớn hơn, bên cạnh việc tiếp tục cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các ngân hàng thương mại.

Đức Minh