Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến tháng 6/2018, TTCK đã giúp doanh nghiệp (DN) và Chính phủ huy động hơn 2,1 triệu tỷ đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau. Giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu cộng lại đã đạt xấp xỉ 100% GDP và đang tăng trưởng nhanh so với mức dư nợ tín dụng ngân hàng hiện tại khoảng 140 – 145% GDP. Có thể nói, TTCK đang bắt đầu song hành với thị trường tín dụng, bổ sung hỗ trợ cho nhau hiệu quả để giải quyết bài toán về nguồn vốn tổng thể cho tăng trưởng kinh tế…

TTCK được coi là nơi giúp DN cổ phần đại chúng thực hiện huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh và giúp công chúng có thêm kênh đầu tư hấp dẫn. Bên cạnh đó, TTCK phái sinh mới triển khai 1 năm (từ ngày 10/8/2017) nhưng giao dịch rất sôi động. Mặc dù còn khá mới mẻ nhưng thị trường này đã góp phần cung cấp thêm công cụ quản lý rủi ro và lựa chọn mới cho giới đầu tư. Có thể nói thời gian qua, chúng ta đã có một TTCK phát triển nhanh, khá đồng bộ về cơ cấu.

leftcenterrightdel
Để phát triển bền vững cần có một TTCK lành mạnh. (Ảnh: TL) 
Tuy nhiên, TTCK được coi là một thị trường rất nhạy cảm với thông tin, khi sự bất cân xứng thông tin không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà còn tạo ra hệ quả lâu dài về niềm tin đối với thị trường. Ngoài những yếu tố về chất lượng hàng hóa trên sàn, tính thanh khoản, hệ thống công nghệ, trình độ quản lý... có thể nói tính minh bạch là quyết định sự ổn định của thị trường và trong suốt gần 2 thập kỷ qua, yếu tố này luôn tác động mạnh mẽ đến tâm trí nhà đầu tư.

Không thể phủ nhận sự trưởng thành của TTCK, nhưng nếu nhìn lại những diễn biến tăng giảm của thị trường trong các tháng 5,6,7 cho thấy, thị trường này vẫn chưa thực sự bền vững, chỉ số thị trường còn biến động mạnh, phụ thuộc vào tâm lý nhà đầu tư. Để TTCK phát triển ổn định và bền vững thời gian tới, nhiều chuyên gia đã đưa ra ý kiến cần xây dựng TTCK thành thị trường của niềm tin. Và để xây dựng được một TTCK như vậy, theo giới chuyên gia, cần hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường. Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi để giải quyết các vướng mắc của hệ thống hiện hành, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư để tạo môi trường pháp lý an toàn và thuận lợi nhất cho DN, nhà đầu tư; nâng cao vai trò của cơ quan quản lý trong việc quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường, nâng cao chất lượng quản trị DN.

Giải pháp để minh bạch TTCK cần tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về thao túng, nội gián, gian lận thông tin. Đồng thời, giám sát chất lượng của các công ty kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng; giám sát chất lượng hồ sơ tư vấn phát hành, niêm yết của công ty chứng khoán… Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuẩn bị triển khai các sản phẩm mới, đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (CW), hợp đồng tương lai vào giao dịch trong thời gian tới.

Song Nguyên