(CLO) Sáng nay (14/10), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết với chủ đề “Việt Nam – quá trinh hội nhập quốc tế”. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì buổi lễ.

[caption id="attachment_127243" align="aligncenter" width="640"]Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Lễ phát động Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Lễ phát động[/caption]

Cuộc thi tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế; Thông tin, tuyên truyền về cộng đồng chung ASEAN và 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, các hoạt động của các nước trong khối ASEAN trên mọi lĩnh vực để đảm bảo người dân được tiếp cận toàn diện về ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN bao gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hoá – xã hội; Thông tin, tuyên truyền các Hiệp định thương mại tự do được ký kết hoặc kết thúc đàm phán trong giai đoạn 2015 – 2016, những lợi ích cũng như những khó khăn, thách thức khi Việt Nam phải đối mặt. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam với thông điệp: “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình độc lập và phát triển”. Đồng thời, thông tin tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền.

Đối tượng tham dự là tất cả các công dân Việt Nam, tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung yêu cầu. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không tham gia dự Giải. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm được đăng, phát hành theo loại hình báo in, báo điện tử trong khoảng thời gian từ 01/01/2015 đến 31/12/2016. Tác phẩm tham dự cuộc thi viết về các lĩnh vực hội nhập quốc tế của Việt Nam: kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hoá – xã hội, dân tộc, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác; chưa tham gia dự thi trong các cuộc thi báo chí khác. Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác. Trường hợp tác phẩm được đăng trên các báo in, báo điện tử khác nhau, tại các thời điểm khác nhau thì tác phẩm được chọn dự giải là của cơ quan báo chí đăng tác phẩm đó đầu tiên; không vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí. Mỗi tác giả được tham dự tối đa 5 tác phẩm.

Đối với các tác phẩm dự thi đăng tải trên báo in, gửi bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài và có dấu treo xác nhận của cơ quan báo chí. Đối với các tác phẩm đăng tải trên báo điện tử, in ra giấy A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, có dấu xác nhận của cơ quan báo chí, đường linh và file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức. Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm. Ngoài phong bì đối với bản cứng và tiêu đề thư điện tử đối với file mềm gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: “Tham dự cuộc thi các tác phẩm báo chí viết với chủ đề “Việt Nam – Quá trinh hội nhập quốc tế”. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông) – 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng tác phẩm dự thi. Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo là quyết định cuối cùng. Ban Tổ chức sẽ tặng kỉ niệm chương và giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng. Giá trị giải thưởng Ban Tổ chức sẽ công bố trong Quyết định trao giải thưởng cuộc thi các tác phẩm báo chí viết với chủ đề “Việt Nam – Quá trình hội nhập quốc tế”. Thời gian gửi nhận bài dự thi kể từ ngày 15/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016. Đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện chuyển phát tại địa chỉ Ban Tổ chức quy định, thời hạn nhận sẽ tính theo dấu bưu điện.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả chúng ta hãy chung tay vì một “Việt Nam – Quá trình hội nhập quốc tế”, hãy viết những tác phẩm báo chí chất lượng tuyên truyền góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới, đặc biệt quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam đến với mọi người dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bài và ảnh: Bích Việt