(CLO) Thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông cho hay, ngày 9/11, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký các Quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Nhân đạo và Đời sống, tạp chí Nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

[caption id="attachment_60112" align="aligncenter" width="640"]Bao Nhan Dao Va Doi Song 2004 Báo Nhân đạo và cuộc sống và tạp chí Nhân đạo, bị tạm đình bản 3 tháng nhằm tạo thời gian để báo và tạp chí kiện toàn tổ chức ( ảnh minh họa)[/caption]

Căn nguyên của những Quyết định đình bản này là nhằm tạo thời gian để báo và tạp chí kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Thời gian đình bản 3 tháng, kể từ ngày 9/11/2015.

Quyết định cũng nêu rõ lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của tờ báo và tạp chí này.

Sau thời gian tạm thời đình bản, Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo Nhân đạo và Đời sống cũng như tạp chí Nhân đạo"trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Bảo Ngân