(congluan.vn) - Chiều 11/6, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tổ chức gặp mặt báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

qh3g9i

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phát hành 343 tờ báo và 290 tạp chí

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp về bưu chính lớn nhất của Việt Nam được Nhà nước thành lập có chức năng duy trì và quản lý mạng bưu chính công cộng. Với hệ thống mạng lưới gồm 67 đơn vị trực thuộc trong đó có 63 bưu điện tỉnh, thành phố, 13 công ty con, công ty liên kết và hơn 13.000 điểm phục vụ bao gồm các đại lý bưu điện, kios, điểm bưu điện văn hóa xã trên toàn quốc…

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hiện có mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hành gồm 53 đường thư chuyên ngành liên tỉnh, gần 400 đường thư cấp 2, hơn 4000 tuyến đường thư báo cấp xã, khai thác báo tại 8 điểm in báo trên toàn quốc với hơn 1.100 bưu cục phục vụ. Theo thống kê, hiện nay Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tham gia phát hành 343 tờ báo và 290 tạp chí, tổng số sản lượng báo chí phát hành qua công ty phát hành báo chí Trung ương của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bình quân khoảng gần 300 triệu tờ mỗi năm.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm, tin tưởng, hợp tác chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, các Tòa soạn báo đối với công tác phát hành báo chí. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đang gặp phải một số những khó khăn do sản lượng báo giấy phát hành có xu hướng giảm sút, sự phối hợp và trao đổi thông tin với một số Tòa soạn chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Đồng thời, Tổng Công ty vẫn phải tự cân đối, bù đắp chi phí cho công tác phát hành báo chí đối với vùng sâu, vùng xa.

Trong thời gian tới, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đang cố gắng triển khai một số việc như: tập trung công tác nâng cao chất lượng phục vụ phát hành báo chí, thực hiện rà soát nhiệm vụ tăng cường công tác về công nghệ thông tin, chỉ đạo bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp các cấp ngành để tuyên truyền vận động độc giả đặt báo. Hàng năm, phối hợp với các tòa soạn báo tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phát hành, từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm. Qua đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam mong muốn trở thành cánh tay nối dài giữa Tòa soạn báo và đông đảo các bạn đọc trên toàn quốc.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã bày tỏ một số mong muốn các cơ quan ban ngành và các Tòa soạn báo tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho ngành Bưu điện thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phát hành báo chí.

  • Bích Việt