(CLO) Vừa qua, UBND thành phố Hòa Bình đã quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Huân - Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT ), TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. >>Hòa Bình: Quy định thủ tục hành chính 10 ngày, cán bộ “om” đến 2 năm >>Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan >>Cán bộ “hành” dân xong nói: “Tôi không nhớ” Quyết định nêu rõ, ông Lê Quang Huân đã phạm khuyết điểm: Gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ, do kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho công ty TNHH một thành viên Huy Phú Thành (xã Hòa Bình, TP Hòa Bình). Cũng theo quyết định, mức độ vi phạm căn cứ vào  Điều 9, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ, quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Sau 12 tháng kể từ ngày ký quyết định, nếu ông Lê Quang Huân không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực. Trước đó, UBND thành phố Hòa Bình cũng đã ban hành quyết định yêu cầu Phòng TN&MT thành phố tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể liên quan đến việc giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Công ty TNHH một thành viên Huy Phú Thành. [caption id="attachment_185846" align="aligncenter" width="640"] Ông Lê Quang Huân, nguyên Phó Trưởng Phòng TN&MT bị xử lý kỷ luật vì đã gây phiền hà, khó khăn cho công dân trong khi làm thủ tục hành chính.[/caption] Như đã thông tin, ông Trần Đức Thịnh (trú tại Xóm Đông Lạnh – xã Hòa Bình – TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) tố cáo với nội dung: Thời gian là Phó Trưởng Phòng TN&MT TP Hòa Bình từ năm 2014 -2015, ông Lê Quang Huân đã có hành vi gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Công ty TNHH một thành viên Huy Phú Thành làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, giấy xác nhận trên đã được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hòa Bình ký nhưng ông Lê Quang Huân đã không chuyển đến bộ phận văn thư để vào sổ, đóng dấu, ban hành mà giữ lại đến tháng 5/2016 mới trao trả hồ sơ tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh. Theo ông Thịnh, việc ông Lê Quang Huân “om” hồ sơ đã khiến gia đình ông Thịnh rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn: Xưởng sản xuất chỉ có thể hoạt động theo quy mô hộ gia đình với 1/3 công suất; số trang thiết bị đã mua sắm trước đó vẫn trong tình trạng đắp chiếu, trong khi hàng tháng, gia đình ông vẫn phải trả khoản lãi vay gần 10 triệu đồng.

Nam Biên