Ngày 14/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Nguyễn Thanh Tịnh ký văn bản số 4476/UBND-VP gửi Thanh tra tỉnh với nội dung: “Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại công văn số 433/TTr-NV4 ngày 23/4/2018, không tiến hành thanh tra viê%3ḅc cấp Giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tình (nay đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Sửu) theo điểm d Khoản 2 Điều 106 Luâ%3ḅt Đất đai năm 2013 và Khoản 5 Điều 87 Nghị định số 43/2014/-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đồng thời giao Thanh tra tỉnh có văn bản trả lời và hướng dẫn cho các bên liên quan về thẩm quyền giải quyết vụ viê%3ḅc để thực hiê%3ḅn theo quy định pháp luâ%3ḅt”.

Căn cứ pháp lý để Thanh tra tỉnh kiến nghị không tiến hành thanh tra viê%3ḅc cấp Giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tình (nay đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Sửu) là các quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luâ%3ḅt Đất đai năm 2013 và Khoản 5 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 106, Luâ%3ḅt Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp trong các trường hợp sau đây: Giấy chứng nhâ%3ḅn đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng… trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn đó đã thực hiê%3ḅn quyền sử dụng đất, quyền sở hu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luâ%3ḅt đất đai”;

Tại Khoản 5 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Chính phủ quy định: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhâ%3ḅn đã cấp trái pháp luâ%3ḅt trong các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luâ%3ḅt Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn đã thực hiê%3ḅn thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…”.

leftcenterrightdel
 

Theo đó, căn cứ các quy định nêu trên thì “không thể thực hiê%3ḅn viê%3ḅc thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp đối với ông Nguyễn Văn Tình” - công văn số 433/TTr-NV4 ngày 23/4/2018 của Thanh tra tỉnh BR-VT nêu rõ.

Trao đổi với phóng viên về trường hợp đất đã được cấp Giấy CNQSDĐ nhưng sau này lại phát hiê%3ḅn chồng lấn với đất rừng phòng hô%3ḅ như trên, ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh BR-VT nói, đại ý: hướng sắp tới, tỉnh sẽ giao cho S Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc, cắm mốc lại cụ thể để từ đó sở giải quyết dứt điểm các vấn đề chồng lấn. Còn nhìn ở góc đô%3ḅ quản lý nhà nước mà nói, nếu mình quản lý ràng từ đầu, phát hiện ngay khi có chồng lấn thì xử lý quá dễ dàng. Còn như trường hợp này khi phát hiê%3ḅn chồng lấn thì bên nào cũng có hồ pháp lý ràng hết, chính vì vâ%3ḅy mới cần phải nhìn lại cách quản lý của mình. Nó đã chuẩn chưa? Sao lại có chuyê%3ḅn chồng chéo như thế này? Bởi vì đây hai cơ quan quản lý nhà nước, mô%3ḅt bên Rịa xét cấp, còn bên đây Quản lý Rừng Phòng hô%3ḅ cũng là quan quản lý nhà nước, mà bây giờ hai bên ông nào cũng nói là “tui đúng hết”...

Ông Hải chia sẻ thêm: “Không hiểu họ quản lý như thế nào mà để tới bây giờ mới phát hiê%3ḅn ra; người dân thì người ta canh tác liên tục, còn anh nói là cũng quản lý liên tục mà trong khi hô%3ḅ dân họ canh tác cả chục năm rồi mà anh không biết, vâ%3ḅy anh quản lý kiểu gì hay là quản lý trên giấy. Nên về viê%3ḅc này cần thiết phải làm rõ lại trách nhiê%3ḅm quản lý”.

Như vâ%3ḅy, theo cách nhìn nhâ%3ḅn của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh BR-VT, thì đúng là “có vấn đề” trong quản lý nhà nước về đất đai. 

Vì sao đất hô%3ḅ ông Nguyễn Văn Tình được Phòng TN&MT thành phố Bà Rịa xác định là có nguồn gốc rõ ràng, được ông Tình khai hoang theo nội dung đơn xin khai hoang lập ngày 29/6/1990, được UBND xã Long Hương xác nhận, quá trình sử dụng đất có đóng thuế đầy đủ…, khi lập thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Tình (năm 2002) và sau này là ông Nguyễn Văn sửu (năm 2007) tất cả đều căn cứ theo các quy định pháp luật để cấp Giấy CNQSDĐ, nhưng mãi đến năm 2017 (tức 15 năm sau), Ban quản lý Rừng Phòng hô%3ḅ mới phát hiê%3ḅn và xác định cho rằng có sự chồng lấn giữa đất rừng phòng hộ với đất của ông Nguyễn Văn Sửu? Đây là điều không thể chấp nhâ%3ḅn!

Ngoài ra, còn phải kể đến những khuất tất trong giao khoán và nhâ%3ḅn khoán đất rừng cũng trên diê%3ḅn tích mà UBND thị xã Bà Rịa đã cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tình (và sau này là ông Nguyễn Văn Sửu) mà Báo NB&CL đã phản ánh ở bài “UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo Thanh tra vào cuộc xác minh!”.     

  Chính Kỳ