Theo HĐXX, trong quá trình thẩm vấn và tranh tụng tại tòa, xét thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nhưng không thể bổ sung nên cần phải trả hồ sơ để điều tra lại.

leftcenterrightdel
Sau 5 ngày nghị án, HĐXX xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, thiếu chứng cứ để chứng minh theo quy định luật dân sự nên quyết định tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Đặc biệt, 6 vấn đề quan trọng mà tòa yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung làm rõ bao gồm:

Một - Quá trình xét hỏi công khai tại toà, các bị cáo là cán bộ của các ngân hàng khác khẳng định không quen biết Phạm Công Danh. Họ chỉ biết các công ty do VNCB và Phạm Công Danh giới thiệu, không biết mục đích vay tiền thực tế và sau khi vay được, dòng tiền đổ về cho Phạm Công Danh. Các bị cáo này có lỗi chưa tuân thủ đúng quy trình, nhưng không cố ý giúp sức cho Phạm Công Danh. 

Hai - Trong quá trình xét hỏi và tranh tụng, bị cáo Trầm Bê khăng khăng cho rằng cùng hành vi như nhau tại 3 ngân hàng, nhưng chỉ mình bị cáo bị truy tố. Trầm Bê nói việc cho vay như vậy là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật cũng như quy trình của ngân hàng. Bị cáo Trầm Bê còn nói chỉ phê duyệt chủ trương, không biết mục đích thật của Phạm Công Danh và các doanh nghiệp giả mạo hồ sơ vay tiền. Bị cáo không biết mục đích vay tiền, thực tế bị cáo Danh dùng tiền làm gì, do đó không thể buộc bị cáo đồng phạm tội cố ý làm trái. Sai sót chỉ là vấn đề nghiệp vụ của cấp dưới. Bị cáo không phục cáo buộc của Viện kiểm sát, đề nghị xem xét, làm rõ vấn đề này. 

Về hai nội dung trên, HĐXX đề nghị VKS đánh giá một cách khách quan, đảm bảo không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. 

leftcenterrightdel
 

Ba – Liên quan đến các bị cáo là cán bộ BIDV Gia Định, qua thẩm vấn, tranh tụng tại toà, đại diện Viện KSND xác định lại các bị cáo vi phạm một điều khoản khác với nội dung cáo trạng truy tố. Cần xác định lại để có căn cứ xét xử phù hợp, đúng người, đúng tội. 

Bốn - Trong quá trình xét hỏi, có ý kiến cho rằng bị cáo Danh và đồng phạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Qua xét xử công khai, xác định bị cáo Danh có dùng tiền vay vốn của ba ngân hàng để trả nợ, trả lương nhân viên, nâng vốn điều lệ… Vì vậy cần điều tra Danh có chiếm đoạt tài sản hay không, chiếm đoạt vào thời điểm nào và chiếm đoạt bao nhiêu? 

Năm - Trong phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên thu hồi số tiền hơn 6.126 tỷ đồng từ ba ngân hàng để trả lại cho VNCB, vì đây là tiền vật chứng, đồng thời đề nghị làm rõ dòng tiền vay các ngân hàng, nếu là vật chứng thì thu hồi. Về vấn đề này, Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến cho rằng nếu thu hồi theo yêu cầu của VKS sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng.

HĐXX xét thấy cần làm rõ chính xác hơn 6 ngàn tỷ đó vi phạm quy định nào, trên cơ sở đó xác định rõ vật chứng đó là của hành vi cố ý làm trái nào của Phạm Công Danh, bị truy tố cụ thể trong vụ án nào?

Hành vi cố ý làm trái đó vi phạm quy định nào của nhà nước, trên cơ sở đó xác định vật chứng của vụ án, căn cứ để thu hồi, từ đó HĐXX giải quyết vụ án có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

Sáu - Phạm Công Danh và các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét 4.500 tỷ đồng chuyển về VNCB để tăng vốn điều lệ, đây là tiền vay từ ba ngân hàng nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Số tiền này, theo tài liệu có thể hiện đã chuyển về VNCB, được VNCB sử dụng. 

Vậy Phạm Công Danh có hành vi cố ý làm trái, gây thiệt hại cho VNCB hơn 6 ngàn tỉ. Trong số hơn 6 ngàn tỉ, Danh đã chuyển 4.500 tỷ vào VNCB. Vậy cần xác định, làm rõ VNCB thiệt hại hơn 6 ngàn tỷ hay bao nhiêu? Căn cứ xem xét thiệt hại này cần phải được đảm bảo phù hợp với đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ khi Phạm Công Danh và đồng phạm bị bắt, nếu có. 

Với 6 vấn đề trên, vì có nhiều chứng cứ không thể bổ sung tại toà nên cần phải trả hồ sơ cho VKS để tiếp tục làm rõ. 

Chính Kỳ