Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc tích cực khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 20 để tập trung cho ý kiến về 3 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và các nội dung khác. 3 dự án Luật gồm dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt vẫn còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau. Các nội dung đã có kết luận cụ thể, sẽ được gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đến đầu tháng 4/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để tiếp tục thảo luận về các nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật, bảo đảm tối đa về chất lượng trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp
 
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định không ban hành Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015. Thay vào đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Kiểm toán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để tiến hành tổng kết thực tiễn, đánh giá việc thực hiện, đề xuất những nội dung sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước để trình Quốc hội xem xét, sửa đổi theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII.

Về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017- 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đối với dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao (Bình Thuận) và dự án hồ chứa nước Kroong Pách Thượng (Đắk Lắk), Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện 2 dự án này, bảo đảm xem xét việc điều chỉnh vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời rà soát tất cả các dự án thủy lợi khác có đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ để báo cáo tổng thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 

Chủ tịch QH cũng đề nghị Ban Tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF- 26) và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện tốt các công việc chuẩn bị, bảo đảm thành công của Hội nghị.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt. Trong đó, nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị, tổ chức chính quyền ở đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt theo hướng có cả Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tuy nhiên, cần tăng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, giảm tính tập thể. Cùng với đó, phải xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực đủ mạnh, tránh lặp lại những bài học về việc không có cơ chế giám sát quyền lực chặt chẽ. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nghiêng về phương án tổ chức đồng thời Hội đồng nhân dân đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt và Hội đồng tư vấn. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt có thể gọi là Trưởng đặc khu. Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị tổ chức hội đồng tư vấn như một cơ quan phản biện với Trưởng đặc khu. Còn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình nêu quan điểm phải xây dựng quy trình xử lý Trưởng đặc khu một cách rõ ràng để phòng ngừa rủi ro.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tinh thần chung là mong muốn xây dựng mô hình đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt có tổ chức gọn nhẹ, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc kiểm soát quyền lực, không vi hiến, không trái nghị quyết của Trung ương, đồng thời bảo đảm cho sự phát triển... 


PV