leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong hoạt động hiện nay. Trong đó, một vướng mắc đang làm nản lòng các Doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là việc các cấp chính quyền, kể cả ở các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương... chưa đồng hành thực sự với doanh nghiệp.

 Các doanh nghiệp đề nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội giám sát sâu sát hơn nữa việc thực thi các quy định pháp luật, nhất là các quy định tiến bộ, tinh thần thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Quốc hội xem xét việc có một cơ chế để Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể trực tiếp báo cáo, phản ánh về những vướng mắc, cản trở hoạt động của doanh nghiệp cũng như đề xuất, kiến nghị về chính sách, pháp luật để kịp thời được tháo gỡ...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận phản ánh và kiến nghị của các doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội xem xét, đề xuất những chủ trương, chính sách cụ thể, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thuế nhằm bảo đảm đồng bộ, minh bạch; tăng cường giám sát việc triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các luật có liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, không ngừng phát triển đi lên, khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục nâng cao năng lực, uy tín, tham gia nhiều hơn và có chất lượng hơn vào công tác phản biện xã hội, vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời chỉ ra những hạn chế, bất cập của các cơ chế, chính sách hiện hành để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

PV