Cạnh đó, tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 83 đảng viên (có 1 tỉnh ủy viên, 6 huyện ủy viên...), bằng hình thức khiển trách 55, cảnh cáo 20, cách chức 7 và khai trừ đảng 1 trường hợp; ngoài ra, đã xóa tên 23 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 trường hợp.

Nội dung vi phạm gồm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; phẩm chất đạo đức, lối sống; đầu tư, xây dựng cơ bản; tham nhũng, cố ý làm trái...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cùng thời gian, UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng và 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 25 cấp ủy viên. 

Nội dung kiểm tra chủ yếu việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ; đầu tư, xây dựng cơ bản. 

Qua kiểm tra, kết luận 17 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; 4 tổ chức đảng có vi phạm, phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Đồng thời, UBKT các cấp đã giám sát 52 đảng viên và 57 tổ chức đảng; kiểm tra 114 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 16 tổ chức về việc thi hành kỷ luật trong đảng; thi hành kỷ luật 19 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 10, cảnh cáo 6 và khai trừ đảng 3 trường hợp...

P.V