Chiều 11/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp của Hội đồng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Cùng dự cuộc họp có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên của Hội đồng.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP

Báo cáo của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương tại cuộc họp cho thấy, các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và khen thưởng kháng chiến, chất lượng khen thưởng được nâng lên; việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác đã có sự chuyển biến rõ nét ở các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, trong thời gian qua, các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, đổi mới hình thức, nội dung phong phú bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số phong trào thi đua chưa thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, có nơi còn hình thức nên hiệu quả chưa cao. 

Tiêu chí của một số phong trào thi đua còn chung chung, chưa đánh giá được tác động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng hơn cho công tác quảng bá, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, để người dân thấy được hình ảnh tốt đẹp trong cuộc sống chứ không chỉ thấy màu tối của cuộc sống. 

Cần trân trọng những tấm gương điển hình tiên tiến, tuyên truyền để lớp trẻ noi theo, xã hội tốt đẹp. Hiện có rất nhiều tấm gương tốt chưa được phát hiện.

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 với tinh thần không được thỏa mãn, chủ quan trong bối cảnh tình hình đất nước còn khó khăn, tình hình thế giới có nhiều biến động.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng cần bám sát cơ sở, sát dân, tránh tình trạng quan liêu, giấy tờ. 

Khen thưởng phải kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là đối với đơn vị cơ sở, người lao động, công nhân, nông dân, chiến sĩ… Phong trào phải đi vào thực chất, có chiều sâu, phát huy dân chủ; chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tình trạng trao giải thưởng tràn lan, hình thức, “chạy giải thưởng” như một số trường hợp diễn ra thời gian qua.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tập trung tham mưu, hoàn thiện thể chế pháp luật về thi đua khen thưởng. 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, để trình Chính phủ ban hành.

P.V