leftcenterrightdel
 

Hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức từ 60 đến 80 trại sáng tác cho các loại hình nghệ thuật. Trong hai năm 2015-2016, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã tổ chức thành công 131 Trại sáng tác, đón 2.010 văn nghệ sĩ. Từ đây đã có 5.737 tác phẩm các loại hình văn học nghệ thuật được ra đời. Trong đó có 2.727 tác phẩm thơ; 614 tiểu thuyết, ký, truyện ngắn; 410 tác phẩm sân khấu, phóng sự kịch bản múa, văn nghệ dân gian; 548 tác phẩm mỹ thuật; 999 tác phẩm nhiếp ảnh; 395 tác phẩm âm nhạc; 27 tác phẩm nghiên cứu phân tích; 17 tác phẩm kiến trúc.

Trong số 5.737 tác phẩm được ra đời trong hai năm 2015 - 2016 (theo thống kê báo cáo của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương) đã có nhiều tác phẩm đủ các loại hình nghệ thuật được giải thưởng của các cuộc thi hằng năm do Trung ương và địa phương tổ chức.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 75 tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, ghi nhận những thành quả lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ vì đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

PV