Điều chỉnh kích thước chữ

6 tháng đầu năm, bội thu ngân sách Nhà nước hơn 48 nghìn tỷ đồng

(CLO) Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại, ngân sách Nhà nước bội thu 48,1 nghìn tỷ đồng.

Audio
Tính đến thời điểm hiện tại, ngân sách Nhà nước bội thu 48,1 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Tính đến thời điểm hiện tại, ngân sách Nhà nước bội thu 48,1 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2019 ước tính đạt 660,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm. Trong đó thu nội địa 524,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7%; thu từ dầu thô 26,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 109 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng, bằng 39,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô 89 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 107,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 55,3 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 23,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%; thu tiền sử dụng đất 49,9 nghìn tỷ đồng, bằng 55,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2019 ước tính đạt 612,5 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 441,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1%; chi đầu tư phát triển 112,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1%; chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7%.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ngân sách Nhà nước bội thu 48,1 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với tổng số thu là hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tổng số chi là trên 1,63 triệu tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Minh Thùy