Tin mới
Báo Điện tử Công luận
Bài 1: Chú trọng đạo đức, thực hiện ngày càng nền nếp, đem lại hiệu quả rõ rệt

Bài 1: Chú trọng đạo đức, thực hiện ngày càng nền nếp, đem lại hiệu quả rõ rệt

(NB&CL) Đến nay, có thể thấy vấn đề đạo đức của người làm báo đã được các cơ quan báo chí, các cấp Hội chú trọng hơn rất nhiều và thực hiện ngày càng có nền nếp, đem lại hiệu quả rõ rệt và đã có tác động tích cực, rõ ràng đối với đời sống báo chí.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Tuyên truyền đậm nét về giá trị to lớn của kỹ năng lao động trong sự phát triển kinh tế xã hội

Tuyên truyền đậm nét về giá trị to lớn của kỹ năng lao động trong sự phát triển kinh tế xã hội

(CLO) Chiều 28/4, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - Skilling up Việt Nam".

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận