Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tầm nhìn và một lộ trình chiến lược?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tầm nhìn và một lộ trình chiến lược?

(NB&CL) Dự thảo sửa đổi Luật Lao động sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về các quy định tại dự thảo.

Ông Nguyễn Trí Tín được bầu làm Chủ tịch Hội  Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Nguyễn Trí Tín được bầu làm Chủ tịch Hội Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CLO) Đại hội Hội Nhà báo Hải Phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, ông Nguyễn Trí Tín, Phó Giám đốc Đài PT - TH Hải Phòng được bầu làm Chủ tịch Hội kiêm nhiệm Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Ông Nguyễn Trí Tín được bầu làm Chủ tịch Hội  Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Nguyễn Trí Tín được bầu làm Chủ tịch Hội Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CLO) Đại hội Hội Nhà báo Hải Phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, ông Nguyễn Trí Tín, Phó Giám đốc Đài PT - TH Hải Phòng được bầu làm Chủ tịch Hội kiêm nhiệm Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận