Du lịch Việt Nam “hồi sức” sau Covid-19: Làm đi, đừng chờ hết dịch!

Du lịch Việt Nam “hồi sức” sau Covid-19: Làm đi, đừng chờ hết dịch!

(NB&CL) “Phải bắt đầu bằng tư duy: chọn khách đông để Nhà nước bán vé hay chọn du khách chất lượng cao để thu được nhiều tiền thì mới mong thay đổi!”, một chủ doanh nghiệp cơ sở du lịch ở Hội An chia sẻ về những khó khăn mà ngành du lịch đang gặp phải giữa dịch cúm nCoV.

Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2020 quyết định không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020

Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2020 quyết định không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2020 Hồ Quang Lợi vừa ký công văn số 109/CV - HBTQ2020, ngày 21 - 02 -2020 về việc không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2020 quyết định không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020

Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2020 quyết định không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2020 Hồ Quang Lợi vừa ký công văn số 109/CV - HBTQ2020, ngày 21 - 02 -2020 về việc không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận