Cần có cách tiếp cận mới

Cần có cách tiếp cận mới

(NB&CL) Nhiều chuyên gia cho rằng: Du lịch được ví như viên ngọc tiềm ẩn với vô vàn tiềm năng, nhưng thực tế khi so sánh với các quốc gia trong khu vực vẫn còn khoảng cách khá xa, nhất là về chất lượng và tính bền vững.