Cần sự cân bằng lợi ích từ cả hai phía DN và NLĐ

Cần sự cân bằng lợi ích từ cả hai phía DN và NLĐ

(NB&CL) Trong bối cảnh hiện nay, việc làm thêm giờ của công nhân là một nhu cầu thực tế cần chấp nhận. Song cần cân đối hài hòa để NLĐ có thể đảm bảo cuộc sống bằng thu nhập của chính mình, vừa có thời gian cho những nhu cầu cũng như những nhiệm vụ khác để họ có cuộc sống thực sự để “sống”.

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế Môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2021

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế Môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2021

(CLO) Ngày 19/8 tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế Môi trường (KTMT) tổ chức Đại hội đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng phát triển Chi hội nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành Chi hội Nhà báo Tạp chí KTMT nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế Môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2021

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế Môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2021

(CLO) Ngày 19/8 tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế Môi trường (KTMT) tổ chức Đại hội đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng phát triển Chi hội nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành Chi hội Nhà báo Tạp chí KTMT nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận