Việt Nam ơi, Mùa Xuân đến rồi!

Việt Nam ơi, Mùa Xuân đến rồi!

(NB&CL) Năm nay, mùa Xuân dường như đến sớm với hàng triệu người dân đất Việt. Tôi nhìn thấy mùa Xuân ấy hiển hiện trong dòng thác người với cờ đỏ sao vàng trong đêm mừng bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao Đông Nam Á, một chiến thắng ta chờ đúng 60 năm.

Lặng thầm những nốt nhạc Xuân

Lặng thầm những nốt nhạc Xuân

(NB&CL) Tôi muốn gọi họ là “những nốt nhạc xuân” lặng thầm bởi những miệt mài, dấn thân vượt khó khăn, giữ lửa và tạo sức sống cho hoạt động Hội không phải là điều dễ làm trong cuộc sống hiện đại hôm nay.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Lặng thầm những nốt nhạc Xuân

Lặng thầm những nốt nhạc Xuân

(NB&CL) Tôi muốn gọi họ là “những nốt nhạc xuân” lặng thầm bởi những miệt mài, dấn thân vượt khó khăn, giữ lửa và tạo sức sống cho hoạt động Hội không phải là điều dễ làm trong cuộc sống hiện đại hôm nay.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận