Đề án Văn hóa công vụ: Xây dựng nền đạo đức công vụ vì một Chính phủ kiến tạo

Đề án Văn hóa công vụ: Xây dựng nền đạo đức công vụ vì một Chính phủ kiến tạo

(NB&CL) Nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy phục vụ, kiến tạo… là những mục tiêu của Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát huy những thành tích đạt được, hướng tới xây dựng Hội ngày càng vững mạnh

Phát huy những thành tích đạt được, hướng tới xây dựng Hội ngày càng vững mạnh

(CLO) Ngày 22/1, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Năm 2018 - dấu ấn  từ các Hội Nhà báo địa phương

Năm 2018 - dấu ấn từ các Hội Nhà báo địa phương

(NB&CL) Năm 2018 với Hội Nhà báo Việt Nam là năm ghi nhận những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả từ chủ trương đến công tác thực hiện. Góp vào thành quả ấy có dấu ấn rõ nét của các cấp Hội Nhà báo địa phương.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận