Những nghịch lý đắng chát

Những nghịch lý đắng chát

(NB&CL) “Ở đâu trồng nhiều lúa nhất, ở đó tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất, người dân ở đó cũng nghèo nhất”, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp - người có nhiều nghiên cứu, báo cáo về kinh tế - xã hội ĐBSCL đã đúc kết đắng chát như vậy.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận