Đề án Văn hóa công vụ: Xây dựng nền đạo đức công vụ vì một Chính phủ kiến tạo

Đề án Văn hóa công vụ: Xây dựng nền đạo đức công vụ vì một Chính phủ kiến tạo

(NB&CL) Nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy phục vụ, kiến tạo… là những mục tiêu của Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2018 - dấu ấn  từ các Hội Nhà báo địa phương

Năm 2018 - dấu ấn từ các Hội Nhà báo địa phương

(NB&CL) Năm 2018 với Hội Nhà báo Việt Nam là năm ghi nhận những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả từ chủ trương đến công tác thực hiện. Góp vào thành quả ấy có dấu ấn rõ nét của các cấp Hội Nhà báo địa phương.

Hướng đến xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng uy tín hơn, vững mạnh hơn

Hướng đến xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng uy tín hơn, vững mạnh hơn

(CLO) Ngày 03/01 tại Hà Nội, Cơ quan T. W Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo của Cơ quan Trung ương Hội, báo cáo hoạt động của Công đoàn về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận