Tin mới
Báo Điện tử Công luận
Bài 4: Hội Nhà báo Hải Phòng: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với thực tế

Bài 4: Hội Nhà báo Hải Phòng: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với thực tế

(NB&CL) Trong những năm gần đây, việc triển khai Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam được các cấp Hội thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức sáng tạo thiết thực. Điều này tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi hội viên.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Hỗ trợ 575 triệu đồng cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Hỗ trợ 575 triệu đồng cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

(CLO) Sau 1 tuần phát động tính đến chiều 27/7, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của 40 cơ quan báo chí với số tiền là 575 triệu đồng cho chương trình “Hỗ trợ các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19”.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận