Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tầm nhìn và một lộ trình chiến lược?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tầm nhìn và một lộ trình chiến lược?

(NB&CL) Dự thảo sửa đổi Luật Lao động sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về các quy định tại dự thảo.

Hội Nhà báo Việt Nam giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước

Hội Nhà báo Việt Nam giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước

(CLO) Đoàn công tác của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam do ông Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo Bình Phước ngày 23/5.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Hội Nhà báo Việt Nam giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước

Hội Nhà báo Việt Nam giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước

(CLO) Đoàn công tác của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam do ông Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo Bình Phước ngày 23/5.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận