Để ước mơ sẽ thành hiện thực

Để ước mơ sẽ thành hiện thực

(NB&CL) Để biến một Việt Nam không ngừng mơ ước hôm nay thành một Việt Nam phồn vinh trong tương lai, việc khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh tiềm tàng của động lực xúc cảm và khai sáng là sự lựa chọn tốt nhất để thế hệ người Việt Nam hôm nay có thể làm nên một công cuộc phát triển thần kỳ...

Báo chí Đắk Lắk: Mừng đảng, mừng xuân, nhớ ơn Bác Hồ

Báo chí Đắk Lắk: Mừng đảng, mừng xuân, nhớ ơn Bác Hồ

(CLO) Hội báo Xuân Canh Tý năm 2020 tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 16-1 đến hết ngày 22-1-2020 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk với nội dung chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, nhớ ơn Bác Hồ, thành tựu của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong 1 năm thi đua yêu nước.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo chí Đắk Lắk: Mừng đảng, mừng xuân, nhớ ơn Bác Hồ

Báo chí Đắk Lắk: Mừng đảng, mừng xuân, nhớ ơn Bác Hồ

(CLO) Hội báo Xuân Canh Tý năm 2020 tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 16-1 đến hết ngày 22-1-2020 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk với nội dung chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, nhớ ơn Bác Hồ, thành tựu của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong 1 năm thi đua yêu nước.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận