Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Giang: Chấn chỉnh, xử lý kịp thời biểu hiện tiêu cực tại lễ hội, di tích

(CLO) Tỉnh Bắc Giang yêu cầu khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, trong đó không tổ chức hầu đồng tại các ngôi chùa, các hình thức tín ngưỡng không thuộc truyền thống của Phật giáo.

Báo nói Công luận
Quang cảnh Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang. Ảnh minh họa.

Quang cảnh Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Văn bản số 208/SVHTTDL-QLDSVN ngày 27/2 về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, các lễ hội xuân 2019 trên địa bàn tỉnh thời gian qua nhìn chung diễn ra an toàn, lành mạnh, mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu tâm linh, văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách thập phương.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình cho thấy tại một số địa phương, công tác quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: kinh doanh dịch vụ hàng hóa trong khuôn viên di tích; bày bán sách lậu không rõ nguồn gốc, có nội dung mê tín dị đoan; xem bói, gieo quẻ; đốt nhiều vàng mã, đồ mã tại các di tích đền, phủ;…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 554/UBND-NC ngày 22/02/2019 về việc chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo; Công văn số 73/VHCS-NSVH ngày 18/02/2019 của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh ban hành trong thời gian qua về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các địa phương, cơ sở mình, trong đó không tổ chức hầu đồng tại các ngôi chùa, các hình thức tín ngưỡng không thuộc truyền thống của Phật giáo.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội trên cơ sở phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, có những giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những phát sinh, biểu hiện tiêu cực tại lễ hội, di tích…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi; kích động bạo lực, tuyên truyền mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tạo những chuyển biến mới tích cực.

Đồng thời, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo; báo cáo kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương năm 2019 gửi về Sở VHTTDL trước ngày 25/3/2019 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phương Nhi