Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Giang: Kiến nghị thu hồi hàng tỷ đồng, kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân sai phạm

(CLO) Thông qua việc kiểm tra, thanh tra, rà soát, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã kịp thời phát hiện sai phạm về kinh tế, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân.

Audio

Trong quý I/2021, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định số 397-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang trong việc gửi chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2021 và báo cáo, thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, thanh tra đã hoàn thành về Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch bảo đảm thời gian, chất lượng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cuộc kiểm tra, thanh tra tập trung vào lĩnh vực: Quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng… Thông qua đó kịp thời phát hiện sai phạm về kinh tế, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân.

Kiến nghị thu hồi hàng tỷ đồng, kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân sai phạm

Kiến nghị thu hồi hàng tỷ đồng, kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân sai phạm

Theo tổng hợp, UBKT các huyện ủy đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật 6 đảng viên.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra của các địa phương, đơn vị được rà soát về kinh tế hơn 10 tỷ đồng; trong đó kiến nghị xử lý thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm 2 tập thể, 43 cá nhân có sai phạm.

Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm của các cơ quan, đơn vị với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1 tập thể, 23 cá nhân sai phạm; thanh tra các sở, ngành, địa phương phát hiện 163 tổ chức, cá nhân có vi phạm, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ban hành 163 quyết định xử phạt hành chính 815 triệu đồng.