Điều chỉnh kích thước chữ

Bài 7: Sở Xây dựng Hà Nội có liên quan gì đến sai phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và phát triển Nhà Hà Nội?

(CLO) Mới đây, ông Nguyễn Đức Sơn – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh & phát triển Nhà Hà Nội đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra liên quan đến những vi phạm trong quản lý quỹ nhà tái định cư. Giai đoạn 2002 – 2014, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những sai phạm của Công ty này, trong đó có trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng Hà Nội. Liệu rằng những sai phạm đó có liên quan đến trách nhiệm của các lãnh đạo, cán bộ nào thuộc Sở Xây dựng Hà Nội qua các thời kỳ?

Trong nhiều kỳ báo trước, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin tới bạn đọc về sự việc Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra 38/204 dự án của Hà Nội và ra Kết luận số 1203/KL-TTCP Về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP. Hà Nội, giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2014 . Trách nhiệm của các Sở, ngành thuộc TP Hà Nội liên quan đến sai phạm của hàng loạt dự án cũng đã được Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Sở Xây dựng Hà Nội là một trong những đơn vị có trách nhiệm trực tiếp liên quan đến sai phạm của nhiều dự án, doanh nghiệp quản lý... trong đó có sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và phát triển Nhà Hà Nội.


leftcenterrightdel
Sở Xây dựng Hà Nội phải chịu trách nhiệm liên quan đến sai phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và Phát triển Nhà Hà Nội 

Về việc quản lý và sử dụng quỹ nhà ở, quỹ đất ở theo Quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP Hà Nội trong đó có diện tích sàn tầng 1, 2 các nhà chung cư: Theo báo cáo của TP Hà Nội có 14 dự án phải bàn giao tương đương với 31.536m2  sàn, nhưng đến thời điểm kiểm tra mới chỉ có dự án dự án Khu đô thị Việt Hưng  (quận Long Biên) làm thủ tục bàn giao 15.210m2 sàn cho Thành phố, Sở Xây dựng đang tổ chức tiếp nhận.

Một số dự án chậm bàn giao vì theo Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 7/5/2004 được UBND Thành phố phê duyệt (chủ đầu tư được quản lý, vận hành, khai thác trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được đưa công trình khu đô thị, khu nhà ở vào vận hành khai thác).

Đối với việc thực hiện của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và Phát triển Nhà Hà Nội: Công ty đã tiếp nhận tổng số 168 tòa nhà ở 36 khu trên địa bàn 09 quận, 26 phường với 925.306,87m2 sử dụng. 

Trong đó, Công ty đã bàn giao 18 tòa nhà cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 3/01/2013 của UBND TP về việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng các tòa nhà chung cư tái định cư và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) để quản lý sử dụng, khai thác, vận hành, bảo trì và cung cấp dịch vụ.

 Có 28 tòa nhà công ty chỉ quản lý hồ sơ; có 02 tòa nhà công ty đã bàn giao cho doanh nghiệp quản lý vận hành (CT13B Nam Thăng Long, nhà B4 Làng Quốc tế Thăng Long); có 09 tòa nhà thuộc quỹ nhà 30%, công ty quản lý hồ sơ, không quản lý vận hành. 

Hiện nay, công ty đang quản lý 110 tòa nhà với tổng số 10.255 căn hộ; tổng diện tích sử dụng các căn hộ là 673.093,23m2; trong đó số căn hộ đã bàn giao cho các hộ được bán theo Quyết định của Thành phố là 8.859 căn hộ với tổng diện tích là 573.723,48m2.

Về việc quản lý diện tích tầng 1, 2 và tầng hầm các khu chung cư của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và Phát triển Nhà Hà Nội: Tổng diện tích tầng 1,2 và tầng hầm tại các tòa nhà đang quản lý là 156.201,6m2

Trong đó, diện tích sử dụng chung là 96.913,52m2; Diện tích thuộc sở hữu nhà nước dành cho kinh doanh dịch vụ 59.288m2; Diện tích giao cho sử dụng không phải trả tiền là 15.043,2m2; Diện tích cho thuê phải trả tiền là 26.078,39m2; Diện tích đã bán là 299,9m2; Diện tích đã bàn giao cho đơn vị hành chính sự nghiệp là 4.025,75m2; Diện tích đã sử dụng nhưng chưa được Thành phố chấp thuận 4.868,37m2; Diện tích còn trống là 8.587,23m2.

 

leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ sai phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và Phát triển Nhà Hà Nội trong đó nêu rõ trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng Hà Nội 

Công tác quản lý diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và Phát triển Nhà Hà Nội: Tổng diện tích kinh doanh dịch vụ là 58.435,98m2, công ty đã bố trí cho thuê 128 điểm với tổng diện tích 46.101,38m2, trong đó: phải trả tiền 87 điểm với tổng diện tích là 23.591,95m2; không phải trả tiền 32 điểm với tổng diện tích 17.101,28m2; giao tài sản công, ký hợp đồng gồm 9 điểm diện tích 5.029,8m2. Có 12.334,6m2 chưa có Quyết định chấp thuận nhưng bố trí cho thuê

Số tiền thuê phải thu đầu năm 2015 là 20.009,89 triệu đồng; số đã thu từ 2005 đến tháng 9/2015 là 150.659,73 triệu đồng, trong đó đã thu năm 2015 là 14.927,61 triệu đồng; số còn lại phải thu tính đến tháng 9/2015 là 21.282,98 triệu đồng, số không có khả năng thanh toán là 13.434,05 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ qua kiểm tra công tác quản lý, ký hợp đồng cho thuê kinh doanh dịch vụ, có 65 đơn vị/14.493,5m2 đã hết thời hạn cho thuê nhưng đơn vị không lập danh sách trình Hội đồng đấu giá quyền thuê là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND Thành phố.


leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội có trách nhiệm gì đối với những sai phạm này khi từng là Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội? (Ảnh:DĐDN) 

Từ 2013 đến 2015, Công ty tiếp tục ký hợp đồng mới cho 66 đơn vị, cá nhân theo chấp thuận của Sở Xây dựng và 17 đơn vị, cá nhân hết hạn hợp đồng tiếp tục sử dụng; có 34/65 đơn vị còn nợ tiền thuê nhà 6.199,47 triệu đồng. Hiện có 28 điểm Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác đã tự bố trí cho các hộ sử dụng diện tích để kinh doanh nhưng không có hợp đồng thuê và chưa được sự chấp thuận của Công ty và UBND thành phố Hà Nội với diện tích 5.387,85m2. Công ty tự tính tiền sử dụng của các hộ kinh doanh với số tiền phải thu là 23.471,77 triệu đồng, số đã thu được 2.891,50 triệu đồng, số còn phải thu là 20.880 triệu đồng.

Việc Công ty tiếp tục ký hợp đồng mới cho 66 đơn vị, cá nhân (năm 2013 với 20 đơn vị, năm 2014 với 36 đơn vị, năm 2015 với 10 đơn vị) tất cả các hợp đồng đều không được tổ chức đấu giá là thực hiện không đúng quy định tại Điều 1 và Điều 17 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố.

Kết quả kiểm tra thực tế về diện tích kinh doanh nhưng Xí nghiệp quản lý khai thác không báo doanh thu: Kết quả kiểm tra hiện trường tại 16 khu chung cư, có 07 khu không có hợp đồng thuê; có một số điểm kinh doanh tự ý cải tạo lấn chiếm, nhưng không ghi trong hợp đồng thuê, tổng số diện tích (kể cả diện tích cơi nới, lấn chiếm kinh doanh) là 1.484,29m2 với tổng số tiền là 6.140,29 triệu đồng, bao gồm: Diện tích kinh doanh không có hợp đồng là 594,4m2 với số tiền 2.300,38 triệu đồng; diện tích tự ý cơi nới là 889,89m2 với số tiền 3.839,91 triệu đồng, gồm nhà N03, Khu chung cư Dịch Vọng; nhà CT1-X2, CT2-X3 khu chung cư Bắc Linh Đàm; nhà N2B, N5A, N2E khu Trung Hòa – Nhân Chính.

Trách nhiệm thuộc Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và Phát triển Nhà Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội.


leftcenterrightdel
Được cất nhắc lên làm Giám đốc Sở Xây dựng từ Phó giám đốc Sở này, ông Lê Văn Dục đã nhận trách nhiệm gì liên quan đến những sai phạm nêu trên? 

Mới đây, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Sơn - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và phát triển Nhà Hà Nội, tạm giam 4 tháng để điều tra. 

Trước đó, cơ quan điều tra bắt giam ông Lương Văn Hữu, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác Khu đô thị, đơn vị trực thuộc công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội do có vi phạm trong quản lý quỹ nhà tái định cư. 

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội có chức năng chính là quản lý quỹ nhà tái định cư...

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Đức Sơn - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và Phát triển Nhà Hà Nội 

Một loạt dự án vi phạm trật tự xây dựng có trách nhiệm của Sở Xây dựng điển hình như: Dự án KĐTM Dịch Vọng do Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư. Ngoài vi phạm quy hoạch, Chủ đầu tư đã xây dựng 3 tầng kĩ thuật diện tích hàng nghìn mét vuông nhưng lại cho thuê làm văn phòng kinh doanh là không phù hợp quy hoạch xây dựng, sử dụng không đúng mục đích, vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 36 Luật Xây dựng năm 2003. Việc xây dựng sai quy hoạch đối với các tòa nhà trên chưa được cơ quan quản lý về quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị xử lý theo quy định, vi phạm Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Với những sai phạm nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên đến nay việc xử lý trách nhiệm lãnh đạo, cán bộ của Sở này vẫn đang khiến dư luận, cử tri đặt dấu hỏi về tính công khai, minh bạch. Liệu rằng việc xử lý trách nhiệm có đúng người, đúng tính chất, mức độ vi phạm để tạo được lòng tin trong cử tri, người dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung.

Phát biểu trên báo chí tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải cho biết, phải kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm. 

Đó cũng là hành động để bồi dưỡng lòng tin của dân. Còn ngược lại, nếu không nghiêm túc trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ thì sẽ làm giảm sút lòng tin của dân vào hệ thống chính quyền.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần