Điều chỉnh kích thước chữ

Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội họp phiên thứ nhất

(CLO) Chiều 15/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội.

Báo nói Công luận
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội. Ảnh: KTĐT

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội. Ảnh: KTĐT

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tình hình triển khai thuê dịch vụ CNTT đối với hạ tầng CNTT và phần mềm ứng dụng dùng chung của thành phố giai đoạn 2017 - 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đàm phán giá thuê dịch vụ CNTT từ năm 2017 đến năm 2018 với các đơn vị cho thuê dịch vụ hạ tầng CNTT dùng chung. 

Trên cơ sở kết quả đàm phán giá, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Tờ trình số 3297/TTr-STTTT trình UBND TP xem xét, quyết định phê duyệt đơn giá (tạm tính) và giá thuê dịch vụ (tạm tính) giai đoạn 2017 - 2018.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7072/QĐ-UBND phê duyệt dự toán thuê dịch vụ hạ tầng CNTT dùng chung của TP (giai đoạn 2017 - 2018). Sở Tài chính đã có Tờ trình và dự thảo Quyết định trình UBND thành phố xem xét, phân bổ kinh phí thuộc Chương trình ứng dụng CNTT năm 2019 với tổng kinh phí hơn 106,8 tỷ đồng. Đến nay, Thường trực HĐND TP đã có văn bản thống nhất phân bổ kinh phí trên.

Dự kiến, trên cơ sở Quyết định phân bổ kinh phí của UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện các thủ tục theo đúng chỉ đạo của UBND TP và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời tiếp tục thực hiện ký hợp đồng, thanh toán một phần cho các đơn vị đã cung cấp hạ tầng CNTT dùng chung của thành phố, dự kiến hoàn thành trong quý I/2019.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng CNTT dùng chung của thành phố từ năm 2019 do Văn phòng UBND TP thực hiện, liên sở: Thông tin và Truyền thông - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục so sánh và xác định đơn giá thấp nhất, báo cáo Tổ công tác thẩm định, đề xuất UBND thành phố phê duyệt trước khi thanh, quyết toán kinh phí thuê dịch vụ hạ tầng CNTT dùng chung của thành phố (giai đoạn 2017-2018). 

Văn phòng UBND thành phố sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp các dịch vụ “Cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố” từ năm 2019...

Trong năm 2019, Hà Nội đặt mục tiêu 100% UBND xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến kết nối với UBND TP và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; 80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của thành phố được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Thành phố cũng phấn đấu 50% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định)...

Phát biểu buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao các thành viên trong Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã tập trung cao độ trong việc thực hiện kiểm tra sắp xếp các quy trình, thủ tục hành chính, đạt đúng lộ trình đến hết năm 2018 có 55% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4.

Mức độ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 98% đến 100% với 500.000 hồ sơ được xử lý qua mạng, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị đặt mục tiêu năm 2019 phải đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó mức độ 4 đạt 35%.

Để đôn đốc công tác này, các quận, huyện, thị xã, sở, ngành phải kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và CNTT. 

Sở Thông tin và Truyền thông phải xong phê duyệt khung kiến trúc điện tử ngay trong quý I/2019.

Các cơ quan liên quan phải tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc thuê dịch vụ, hạ tầng CNTT theo nguyên tắc công khai, minh bạch.

P.V