Điều chỉnh kích thước chữ

Bình Dương: Hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng

(cLO) UBND tỉnh Bình Dương vừa có Công văn gửi các sở ngành liên quan về việc tăng thêm mức hỗ trợ đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng trên địa bàn gồm: Học sinh - sinh viên; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và người nhiễm HIV.

Báo nói Công luận

Nguồn kinh phí thực hiện từ Quỹ kết dư KCB BHYT của tỉnh.

Cụ thể đó là: Đối với nhóm Học sinh - sinh viên, ngoài phần Ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, nay hỗ trợ thêm 30%, nâng tổng mức hỗ trợ lên 60% (Học sinh - sinh viên chỉ còn phải đóng 40% kinh phí tham gia BHYT).

Ảnh minh họa: internet

Ảnh minh họa: internet

Đối với nhóm hộ gia đình nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình, ngoài phần NSNN hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, nay hỗ trợ thêm 70%, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100%. Như vậy, người tham gia BHYT thuộc nhóm này sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Đối với thành viên hộ gia đình tham gia BHYT chưa được hỗ trợ từ NSNN, nay hỗ trợ thêm 20%. Như vậy, đối tượng này chỉ còn phải đóng 80% kinh phí tham gia BHYT.

Đối với người nhiễm HIV khi tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ. BHXH tỉnh Bình Dương lưu ý: Để có thời gian chuẩn bị thực hiện, người tham gia BHYT thuộc 4 nhóm này chỉ được hưởng mức hỗ trợ nêu trên, nếu thỏa mãn điều kiện lập danh sách, hồ sơ tham gia và đồng thời phải nộp tiền (phần chưa được hỗ trợ) cho cơ quan BHXH trong thời gian từ 01/5/2019 đến 13/01/2020.

Các năm tiếp theo mức hỗ trợ cho các nhóm có được thực hiện nữa hay không sẽ tùy thuộc vào tình hình kết dư quỹ KCB BHYT của năm 2018 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, khi lương cơ sở tăng theo dự kiến từ 01/7/2019, các nhóm trên sẽ được hỗ trợ căn cứ theo lương cơ sở mới.

PC