Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Giao thông vận tải đề xuất dùng “trạm thu tiền” thay vì “thu giá, thu phí”

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Khái niệm "trạm thu tiền" sẽ thay thế cho khái niệm "trạm thu giá" BOT.

Báo nói Công luận
Bộ GTVT đã đề xuất sử dụng tên “trạm thu giá” thay cho tên gọi “trạm thu phí” trước đó. Ảnh: TL

Bộ GTVT đã đề xuất sử dụng tên “trạm thu giá” thay cho tên gọi “trạm thu phí” trước đó. Ảnh: TL

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thay đổi tên từ “trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ” sang “trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ”.

Tại Điều 3, chương I, Dự thảo thông tư giải thích :“Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ  là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Thông tư này quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam.

Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và thiết kế phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất dùng “trạm thu tiền” thay vì “thu giá, thu phí”

Bộ Giao thông vận tải đề xuất dùng “trạm thu tiền” thay vì “thu giá, thu phí”

Đối với trường hợp áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài, công nghệ thu phải được chuẩn hoá, đồng bộ dữ liệu và phù hợp với công nghệ chung của các trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đang áp dụng và được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Toàn bộ dữ liệu thu phí tại trạm thu phí phải được kết nối với hệ thống quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định về công khai thông tin, chế độ báo cáo, lấy ý kiến người dân, cơ quan quản lý, địa phương về vị trí đặt trạm thu phí; quy định phạt do các lỗi của nhà đầu tư; quy định về dừng thu phí do việc bảo trì dự án chưa đảm bảo...

Trước đó, Bộ GTVT đã đề xuất sử dụng tên “trạm thu giá” thay cho tên gọi “trạm thu phí” nhưng đã bị nhiều ý kiến phản đối vì cụm từ “trạm thu giá” không có nghĩa và không cần thiết. Vì vậy Bộ lại đổi lại thành “trạm thu phí”, nay lại đổi thành “trạm thu tiền”.

P.V