Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp muốn chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế 20% là hợp lý

(CLO) Ngày 4/5, Bộ Tài chính vừa thông tin tới báo chí cho biết, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp thuế theo mức thuế suất 20% trên thu nhập. Theo Bộ này, quy định như trên là hợp lý.

Audio

Cần phải nghiên cứu kỹ hơn về việc đánh thuế bất động sản

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, mới đây, Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản kiến nghị, gửi Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp giảm giá nhà ở tại các đô thị lớn.

Bộ Tài chính khẳng định, với đề xuất của HoREA, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bất động sản, thì việc hoàn thiện các chính sách thuế là điều cần thiết.

Bộ Tài chính khẳng định, với đề xuất của HoREA, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bất động sản, thì việc hoàn thiện các chính sách thuế là điều cần thiết.

Theo HoREA, muốn giảm giá nhà, Chính phủ cần thay đổi cách thu tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại, chuyển thành sắc thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp thành đất ở.

HoREA đề xuất thuế suất đánh thuế bất động sản, có thể bằng khoảng 15-20% giá đất trong bảng giá đất. Việc đánh thuế bất động sản, có thể bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước và tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết: Hiện nay, hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí đối với bất động sản hiện hành được ban hành khá đầy đủ, như thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản;...

Các chính sách thu này đã bao quát đầy đủ quá trình hình thành, sở hữu, sử dụng và chuyển nhượng bất động sản, từng bước hạn chế đầu cơ bất động sản, sử dụng lãng phí đất đai.

Bộ Tài chính khẳng định, với đề xuất của HoREA, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bất động sản, thì việc hoàn thiện các chính sách thuế là điều cần thiết.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có tác động lớn, nhiều nội dung mang tính kỹ thuật đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ, ngành địa phương, Vì vậy, Bộ Tài chính cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính khả thi, tính đồng thuận cao, góp phần hạn chế đầu cơ bất động sản. 

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các luật thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp gắn với việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Doanh nghiệp muốn chuyển nhượng bất động sản phải nộp 20% thuế là hợp lý

Trong thời gian qua, một số ý kiến chuyên gia cho rằng, ngoài đóng góp vào ngân sách, chính sách thuế phải đạt được mục tiêu là điều tiết, định hướng tiêu dùng và chống đầu cơ nhưng với cách thu như hiện nay.

Doanh nghiệp muốn chuyển nhượng bất động sản phải nộp 20% thuế là hợp lý

Doanh nghiệp muốn chuyển nhượng bất động sản phải nộp 20% thuế là hợp lý

Thuế chuyển nhượng bất động sản chưa đạt được mục tiêu này. Bản chất của thuế chuyển nhượng bất động sản là thuế trực thu và phải thu trên “chênh lệch địa tô”, tức lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được. 

Tuy nhiên, hiện nay cách thu của cơ quan thuế là “khoán thuế”, cứ thu 2% trên giá chuyển nhượng, lãi lỗ cũng phải nộp thuế. Cách thu này dễ cho cơ quan thuế nhưng lại làm méo mó chính sách.

Theo Bộ Tài chính, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp thuế theo mức thuế suất 25% trên thu nhập (giá chuyển nhượng trừ giá mua và  các chi phí liên quan). 

Trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan thì nộp thuế theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Thực tế thực hiện đã gặp rất nhiều vướng mắc như không có căn cứ để xác định giá mua và các chi phí liên quan của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đặc biệt, đối với bất động sản hình thành từ lâu không có hồ sơ, căn cứ chứng minh giá vốn, bất động sản được cho, tặng, thừa kế; việc chuyển nhượng giữa các cá nhân bằng tiền mặt khó kiểm soát.

Có trường hợp nộp thuế theo thuế suất 2% sau đó khai điều chỉnh lại theo thuế suất 25% để hoàn thuế hoặc cơ quan thuế yêu cầu cá nhân khai lại theo thuế suất 25% để truy thu thuế gây khiếu kiện,...

Từ ngày 01/01/2015, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật về thuế quy định cá nhân chuyển nhượng bất động sản nộp thuế 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản. Việc quy định một phương pháp tính thuế đảm bảo minh bạch về chính sách, tránh vướng mắc trong thực hiện và cải cách thủ tục hành chính. 

Riêng đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, việc xác định giá vốn của bất động sản theo sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Luật thuế TNDN quy định doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp thuế theo mức thuế suất 20% trên thu nhập. 

“Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản”, Bộ Tài chính thông tin.