Điều chỉnh kích thước chữ

Cà Mau: Kỷ luật 48 đảng viên trong Quý I-2019

(CLO) Quý I-2019, UBKT các cấp tỉnh Cà Mau đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đạt kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Audio
Untitled

Theo UBKTTW, UBKT các cấp tỉnh Cà Mau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên (có 7 cấp ủy viên). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 tổ chức và 2 đảng viên, UBKT huyện ủy và tương đương kiểm tra 4 đảng viên, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 6 đảng viên; kết luận 9 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Giám sát 41 chi bộ và 78 đảng viên (có 14 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo đối với 8 đảng viên.

Các cấp ủy, chi bộ, ban thường vụ cấp ủy huyện và UBKT huyện ủy (tương đương) thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 48 đảng viên (có 15 cấp ủy viên, giảm 17 đảng viên so với cùng kỳ năm trước) bằng các hình thức: Khiển trách 32, cảnh cáo 5, cách chức 4, khai trừ 7 đảng viên. Ngoài ra, UBKT huyện ủy và tương đương quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 1 cấp ủy viên cơ sở, đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên và gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên do vi phạm pháp luật.

PV