Điều chỉnh kích thước chữ

Cà Mau: Thanh tra hàng loạt bệnh viện và cơ sở y tế

(CLO) Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định thanh tra số 74/QĐ-TT của Chánh Thanh tra tỉnh này về lĩnh vực y tế.

Audio
Buổi triển khai Quyết định thanh tra.

Buổi triển khai Quyết định thanh tra.

Theo quyết định này, trong vòng 70 ngày (từ ngày 7/10), đoàn thanh tra gồm 30 thành viên sẽ tiến hành thanh tra đối với các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh.

Nội dung thanh tra liên quan đến việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến tháng 9-2019 và có thể mở rộng nếu có nội dung liên quan cần làm rõ.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và khách quan trong thanh tra, đơn vị sẽ bố trí các tổ thanh tra không có người thân liên quan đến đối tượng thanh tra.

Minh Luân