Điều chỉnh kích thước chữ

Cần khắc phục tình trạng thụ động trong công tác kiểm tra

(CLO) Đây là một trong những giải pháp quan trọng được đưa ra tại cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động của công tác kiểm tra từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam đến nay và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, diễn ra chiều 15/4, trong khuôn khổ chương trình của Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018 diễn ra tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Báo nói Công luận

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch  Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN); đồng chí Phan Hữu Minh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra HNBVN; cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Kiểm tra.

Quang cảnh cuộc họp Ban Kiểm tra  Hội Nhà báo Việt Nam 
Tính đến nay, HNBVN đã đi được nửa chặng đường của nhiệm kỳ X (2015- 2020). Trong bước phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam, HNBVN đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo và đã đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định vai trò và nâng cao uy tín của tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Kiểm tra. Đặc biệt là vai trò của công tác kiểm tra trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Hội, nhất là trong thời gian qua báo chí xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, vi phạm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền báo chí cách mạng, làm giảm sút niềm tin của công chúng đối với những người làm báo.

Tại cuộc họp quan trọng này, thay mặt Ban Kiểm tra, đồng chí Hà Kim Chi- Phó Trưởng Ban đã điểm lại những nét chính về kết quả hoạt động của Ban Kiểm tra trong hai năm rưỡi qua. Đồng chí nêu rõ: Ưu điểm nổi bật nhất là đã xây dựng và triển khai thực hiện 10 Điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam;

Ban Kiểm tra đã tham mưu với lãnh đạo Hội thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp Trung ương và ở cấp Hội Nhà báo địa phương, Liên Chi hội và Chi hội; Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 247/283 đơn vị Hội thành lập Hội đồng, bằng 87,2%. Được phân công là Thường trực Hội đồng cấp Trung ương, Ban đã cố gắng để xử lý kịp thời và chuẩn xác công việc hàng ngày cũng như nhiệm vụ xuyên suốt.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra đã có những chuyển biến tích cực, được coi trọng và đã đi vào chiều sâu. Tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố hoàn thiện, hoạt động chủ động hơn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Kiểm tra T.Ư HNBVN đã xác định và phân công trách nhiệm đối với các thành viên trong Ban; phân công các thành viên phụ trách các địa bàn; Xây dựng Quy chế hoạt động và Kế hoạch kiểm tra, khảo sát các tổ chức Hội trong từng năm… Qua các cuộc kiểm tra lồng ghép với việc triển khai Nghị quyết Đại hội X HNBVN, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội khóa X giúp các đơn vị Hội củng cố tổ chức, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, qua đó đã từng bước đưa công tác kiểm tra của Hội dần đi vào nề nếp;

Cùng với đó, việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên luôn được Ban đề cao và chú trọng thực hiện, không để tồn đọng trường hợp nào, không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại kéo dài hoặc vượt cấp, đã góp phần vào việc đẩy mạnh các hoạt động Hội Nhà báo các cấp; giúp các hội viên và các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các cấp hoạt động theo Luật Báo chí và tôn chỉ mục đích của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thực hiện 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Hội…

Các đồng chí thành viên Ban Kiểm tra đã chia sẻ thuận lợi cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Kiểm tra, bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động công tác kiểm tra của Hội vẫn còn không ít hạn chế. Trong đó, do các thành viên Ban Kiểm tra T.Ư và các cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các cấp Hội đều kiêm nhiệm, chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác kiểm tra.

Tại một số tổ chức Hội, Ban kiểm tra nói riêng và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra nói chung còn thụ động, không thực hiện việc kiểm tra định kỳ mà chỉ kiểm tra những vấn đề phát sinh. Có những nơi, nếu không có đơn thư khiếu nại hoặc tố cáo thì Ban Kiểm tra gần như không hoạt động, dẫn đến tình trạng nắm bắt tình hình của cơ sở chưa kịp thời nên giải quyết vụ việc chậm…; Nhiều vụ việc chưa đi sâu tìm hiểu, chưa có biện pháp thỏa đáng can thiệp giải quyết; Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát hàng năm còn quá ít so với tổng số các tổ chức của Hội, chất lượng kiểm tra, giám sát chưa cao.

Tại cuộc họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí thành viên Ban Kiểm tra đã chia sẻ những thuận lợi cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban cũng như công tác kiểm tra của các cấp Hội trong thời gian tới. Trong đó, đề cập đến việc kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện chủ trương các hội viên HNBVN thuộc các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa phương sinh hoạt với Hội địa phương như thế nào cho hiệu quả?; Làm thế nào để phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam tại các Hội Nhà báo địa phương, Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc T.Ư, cũng như phát huy vai trò kiểm tra tại cơ sở để hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng thành lập nhưng không có hoạt động; Tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban Kiểm tra phụ trách địa bàn như thế nào? Cần đưa ra các chương trình, kế hoạch và cách thức thực hiện để sớm khắc phục tình trạng thụ động trong công tác này, góp phần đưa công tác kiểm tra phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới…

Ban Kiểm tra đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban cũng như công tác kiểm tra của các cấp Hội trong thời gian tới .
Đánh giá về vai trò của công tác kiểm tra và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm tra trong thời gian vừa qua, thay mặt lãnh đạo HNBVN, đồng chí Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban Kiểm tra, nhất là bộ phận thường trực tại Trung ương Hội. Chia sẻ những khó khăn và thách thức mà công tác kiểm tra đã và đang đặt ra, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đã nêu ra những nhiệm vụ quan trọng của Ban cũng như công tác kiểm tra trong thời gian sắp tới, đồng thời gợi mở một số giải pháp thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Bé nhấn mạnh: Năm 2018 và từ nay đến hết nhiệm kỳ, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên và Chương trình công tác của nhiệm kỳ X mà Ban Chấp hành đã đề ra, HNBVN còn phải là nhân tố tích cực tham gia việc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Định hướng Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí đến năm 2025. Vì vậy nhiệm vụ của HNBVN nói chung và của Ban Kiểm tra nói riêng trong giai đoạn hiện nay rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm để thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Do đó, Ban kiểm tra cần bám sát chương trình hoạt động của Ban Chấp hành HNBVN (Khóa X), chủ động, tích cực hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức trách góp phần nâng cao ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân của người làm báo Việt Nam.

Ban kiểm tra cũng như các ủy viên của Ban cần xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng năm; Ban cần phân công hợp lý, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tinh thần chủ động của mỗi thành viên; Các ủy viên Ban Kiểm tra cần phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề nảy sinh trên địa bàn; Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; gắn hoạt động kiểm tra với hoạt động của Hội đồng, hướng đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà báo- hội viên;

Ở các cấp Hội cơ sở, việc tự kiểm tra phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, kiểm tra không chỉ nhằm xử lý, mà chủ yếu là để phòng ngừa, chủ động xử lý thông tin trong nội bộ, cảnh báo các trường hợp có dấu hiệu vi phạm… với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo các cấp và hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Ngọc Lành- Nguyễn Mạnh