Điều chỉnh kích thước chữ

Cần xây dựng các biện pháp có tính đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(CLO) Hôm nay, 11/4, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức chương trình Hội thảo “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng”. Hội thảo đã đưa ra nhiều thực trạng và giải pháp để Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Báo nói Công luận
Hội thảo

Hội thảo "Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện". Ảnh: Lương Minh

Hội thảo trọng tâm bàn xung quanh vấn đề về vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực góp phần phòng, chống tham nhũng. Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó TS. Đỗ Đức Quân đã khẳng định rõ vai trò của Kiểm toán Nhà nước là “tham mưu, giúp việc để phát hiện, uốn nắn, điều chỉnh những hành vi sai phạm” và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước xử lý, chứ hoàn toàn không có vai quyền trong việc xử lý sai phạm trong phòng chống tham nhũng.

Phân tích kỹ hơn về công tác thanh tra, kiểm tra của Kiểm tra Nhà nước, ông Quân cũng cho rằng để đạt được hiệu quả thì việc kiểm tra phải thực hiện một cách khéo léo và “nghệ thuật”. Đây không phải là công việc khuôn mẫu, giáo điều, quy tắc mà mọi thao tác phải được thực hiện linh hoạt, uyển chuyển, và khôn khéo.

Tuy nhiên “quyền lực” của Kiểm toán nhà nước ở đâu trong việc phòng chống tham nhũng, vấn đề này đã được TS. Vũ Đình Ánh đưa ra thảo luận rất sôi nổi và thu hút được sự quan tâm của đông đảo của những người tham gia hội thảo.

Theo đó, để bao quát các hoạt động kiểm toán, làm rõ các nội dung về kiểm toán nhằm mục tiêu phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kịêm và chống lãng phí thì Kiểm toán Nhà nước cần xây dựng các biện pháp có tính đột phá nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh chống tham nhũng và kiên quyết hơn với các hành vi lãng phí, thất thoát, kém hịêu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước và tài sản công. 

Tuy nhiên, trong phòng chống tham nhũng có rất nhiều vấn đề liên quan, không riêng về mặt tài chính. Chính vì vậy, ông Vũ Đình Ánh nhận định: “Nếu chúng ta phòng chống tham nhũng như đúng chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Kiểm toán Nhà nước  thì đội ngũ cán bộ chuyên trách phải khác. Các vấn đề về Tổ chức bộ máy có cần chuẩn hóa lại theo từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, có cần xem xét thành lập cục hay không?”

Và để hoàn thiện về tổ chức bộ máycon người của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện sắp xếp lại bộ máy Kiểm toán Nhà nước thì cần phát huy tinh thần Nghị quyết số 916/UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, đội ngũ kiểm toán viên phải là những người có năng lực chuyên môn cao, có đạo đức phẩm chất tốt, được hưởng các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp, có khả năng phát hịên và mạnh dạn đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, kiến nghị xử lý các hành vi đó theo quy định của pháp luật. Tính độc lập trong hoạt động của kiểm toán viên phải được bảo đảm và trách nhịêm của kiểm toán viên trong thực thi công vụ phải được đề cao. 

Lương Minh